แชร์ข้อความนี้

ให้บริการทางด้านหู คอ และจมูกที่ดีที่สุด

ชั้น 1, อาคาร 1
ทุกวัน 08.00-20.00 น.
66 (0) 2022-2498
info@samitivej.co.th

คลินิกหู คอ และจมูกที่โรงพยาบาลสมิติเวช ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคทางหูคอและจมูกที่เกิดขึ้น เราได้รับการรับรองคุณภาพจาก JCI การตรวจรักษาใช้เทคโนโลยีทันสมัย รวมทั้งมีบุคลากรให้บริการที่ได้รับการฝึกอบรมจากต่างประเทศ จึงให้บริการและสามารถวินิจฉัยโรคความผิดปกติจากการได้ยิน การพูด ก้อนเนื้อ มะเร็ง และอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ENT

โรงพยาบาลสมิติเวชยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก ในการให้บริการวินิจฉัยโรคและรักษาความผิดปกติต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีคลินิกรักษาอาการกรนซึ่งเราเล็งเห็นว่าปัญหาเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพชีวิต เราจึงสร้างความแตกต่างด้วยการมีบุคลากรให้บริการที่มีคุณภาพพร้อมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย

บริการของเรา

• การวินิจฉัยและรักษาโรคและความผิดปกติของหู การได้ยินและการพูด
• การวินิจฉัยรักษาโรคและความผิดปกติในช่องปาก ลำคอ กล่องเสียง
• การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็งในหู จมูก และลำคอ
• การวินิจฉัยรักษาอาการบาดเจ็บที่ใบหน้า
• การวิเคราะห์ความผิดปกติของเส้นประสาทใบหน้า
• การวินิจฉัยรักษาโรคภูมิแพ้
• การรักษาโรคหู จมูก และลำคอ ความผิดปกติต่าง ๆ ด้วยการผ่าตัด
• การรักษาภาวะการหยุดหายใจขณะหลับและการนอนกรน

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

• คลินิกหู  คอ จมูก และกล่องเสียง
• ห้องตรวจพร้อมอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
• ห้องวินิจฉัย รักษา และผ่าตัด
• การตรวจการได้ยิน
• การส่องกล้องโพรงจมูกพร้อมจอทีวี
• การตรวจ&พร้อมจอทีวี
• การส่องกล้องโพรงจมูกพร้อมจอทีวี
• การใส่ท่อช่วยหายใจ
• การตรวจการได้ยิน และคลินิกคำพูด
• ห้องตรวจการได้ยินเสียง ทดสอบการได้ยินในเด็กและผู้ใหญ่
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบความผิดปกติในหูชั้นกลาง
• เครื่องช่วยฟัง
• คลินิกนอนกรน เพื่อแก้ปัญหาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ
• ห้องศึกษาการนอนหลับด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• คลื่นความถี่วิทยุสำหรับวินิจฉัยการนอนกรน
• คอมพิวเตอร์ช่วยในการผ่าตัดควบคุมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• การวินิจฉัยและการรักษาผ่าตัดไซนัสโดยการส่องกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูง

ชั้น 3
ทุกวัน 07.00-20.00 น.
66 (0) 2378-9000
info.srinakarin@samitivej.co.th

คลินิกหู คอ และจมูกที่โรงพยาบาลสมิติเวช ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคทางหูคอและจมูกที่เกิดขึ้น เราได้รับการรับรองคุณภาพจาก JCI การตรวจรักษาใช้เทคโนโลยีทันสมัย รวมทั้งมีบุคลากรให้บริการที่ได้รับการฝึกอบรมจากต่างประเทศ จึงให้บริการและสามารถวินิจฉัยโรคความผิดปกติจากการได้ยิน การพูด ก้อนเนื้อ มะเร็ง และอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ENT

โรงพยาบาลสมิติเวชยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก ในการให้บริการวินิจฉัยโรคและรักษาความผิดปกติต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีคลินิกรักษาอาการกรนซึ่งเราเล็งเห็นว่าปัญหาเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพชีวิต เราจึงสร้างความแตกต่างด้วยการมีบุคลากรให้บริการที่มีคุณภาพพร้อมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย

บริการของเรา

• การวินิจฉัยและรักษาโรคและความผิดปกติของหู การได้ยินและการพูด
• การวินิจฉัยรักษาโรคและความผิดปกติในช่องปาก ลำคอ กล่องเสียง
• การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็งในหู จมูก และลำคอ
• การวินิจฉัยรักษาอาการบาดเจ็บที่ใบหน้า
• การวิเคราะห์ความผิดปกติของเส้นประสาทใบหน้า
• การวินิจฉัยรักษาโรคภูมิแพ้
• การรักษาโรคหู จมูก และลำคอ ความผิดปกติต่าง ๆ ด้วยการผ่าตัด
• การรักษาภาวะการหยุดหายใจขณะหลับและการนอนกรน

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

• คลินิกหู  คอ จมูก และกล่องเสียง
• ห้องตรวจพร้อมอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
• ห้องวินิจฉัย รักษา และผ่าตัด
• การตรวจการได้ยิน
• การส่องกล้องโพรงจมูกพร้อมจอทีวี
• การตรวจ&พร้อมจอทีวี
• การส่องกล้องโพรงจมูกพร้อมจอทีวี
• การใส่ท่อช่วยหายใจ
• การตรวจการได้ยิน และคลินิกคำพูด
• ห้องตรวจการได้ยินเสียง ทดสอบการได้ยินในเด็กและผู้ใหญ่
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบความผิดปกติในหูชั้นกลาง
• เครื่องช่วยฟัง
• คลินิกนอนกรน เพื่อแก้ปัญหาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ
• ห้องศึกษาการนอนหลับด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• คลื่นความถี่วิทยุสำหรับวินิจฉัยการนอนกรน
• คอมพิวเตอร์ช่วยในการผ่าตัดควบคุมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• การวินิจฉัยและการรักษาผ่าตัดไซนัสโดยการส่องกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูง

ชั้น 2 ตึก E
ทุกวัน 07:00 - 20:00 น.
66 (0) 3832-0300 Ext. 3109-10
infossh@samitivej.co.th

ENT

ศูนย์ หู คอ จมูก รพ.สมิติเวช ศรีราชา ให้บริการรักษาโรคทางด้านหู คอ จมูกทั่วไป โรคนอนกรน , ตรวจรักษาความผิดปกติของการกลืน , เสียงแหบ , การได้ยิน , ความสมดุลของการทรงตัว  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อคุณภาพที่ดีของผู้ป่วยกลุ่มโรคที่พบได้บ่อยได้แก่โรค  Acute Sinusitis, Acute Bronchitis, Acute nasaopharyngitis (common cold), Allergic rhinitis, Acute Pharyngitis และการผ่าตัดต่าง ๆเช่น การผ่าตัดทอลซิล, ไซนัส,การผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู เปิดบริการวันจันทร์- วันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00น.

มีแพทย์ประจำศูนย์ 4 ท่าน

 • นพ.สมศักดิ์ เศวตรัตนเสถียร ตารางออกตรวจ
 • วันจันทร์-วันศุกร์เวลา 08.00-16.00 น.
 • พญ.สุธาสินี สุขวิเศษตารางออกตรวจ
 • วันพุธ-วันศุกร์เวลา 08.00-20.00 น.
 • วันเสาร์เวลา 08.00-16.00 น.
 • นพ.พิชญุตม์ ศรีคำตารางออกตรวจ (ตรวจการได้ยินเด็กแรกเกิด)
 • วันอาทิตย์ -วันอังคารเวลา 08.00-20.00 น.
 • วันพฤหัสเวลา08.00-16.00 น.
 • พญ.ศราวดี วรพันธนายุตตารางออกตรวจ(ตรวจการได้ยินเด็กแรกเกิด)
 • วันจันทร์-วันพุธ-วันศุกร์เวลา 08.00-17.00 น.
 • วันอังคาร เวลา 8.00-13.00 น.
 • วันเสาร์เวลา 08.00-19.00 น.
ชั้น 2 อาคาร A
วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-19.00 น. , วันเสาร์ -อาทิตย์ 08.00-16.00 น.
66 (0) 2438-9000 ต่อ 80230
info.thonburi@samitivej.co.th

คลินิกหู คอ และจมูกที่โรงพยาบาลสมิติเวช ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคทางหูคอและจมูกที่เกิดขึ้น เราได้รับการรับรองคุณภาพจาก JCI การตรวจรักษาใช้เทคโนโลยีทันสมัย รวมทั้งมีบุคลากรให้บริการที่ได้รับการฝึกอบรมจากต่างประเทศ จึงให้บริการและสามารถวินิจฉัยโรคความผิดปกติจากการได้ยิน การพูด ก้อนเนื้อ มะเร็ง และอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ENT

โรงพยาบาลสมิติเวชยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก ในการให้บริการวินิจฉัยโรคและรักษาความผิดปกติต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีคลินิกรักษาอาการกรนซึ่งเราเล็งเห็นว่าปัญหาเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพชีวิต เราจึงสร้างความแตกต่างด้วยการมีบุคลากรให้บริการที่มีคุณภาพพร้อมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย

บริการของเรา

• การวินิจฉัยและรักษาโรคและความผิดปกติของหู การได้ยินและการพูด
• การวินิจฉัยรักษาโรคและความผิดปกติในช่องปาก ลำคอ กล่องเสียง
• การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็งในหู จมูก และลำคอ
• การวินิจฉัยรักษาอาการบาดเจ็บที่ใบหน้า
• การวิเคราะห์ความผิดปกติของเส้นประสาทใบหน้า
• การวินิจฉัยรักษาโรคภูมิแพ้
• การรักษาโรคหู จมูก และลำคอ ความผิดปกติต่าง ๆ ด้วยการผ่าตัด
• การรักษาภาวะการหยุดหายใจขณะหลับและการนอนกรน

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

• คลินิกหู  คอ จมูก และกล่องเสียง
• ห้องตรวจพร้อมอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
• ห้องวินิจฉัย รักษา และผ่าตัด
• การตรวจการได้ยิน
• การส่องกล้องโพรงจมูกพร้อมจอทีวี
• การตรวจ&พร้อมจอทีวี
• การส่องกล้องโพรงจมูกพร้อมจอทีวี
• การใส่ท่อช่วยหายใจ
• การตรวจการได้ยิน และคลินิกคำพูด
• ห้องตรวจการได้ยินเสียง ทดสอบการได้ยินในเด็กและผู้ใหญ่
• อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบความผิดปกติในหูชั้นกลาง
• เครื่องช่วยฟัง
• คลินิกนอนกรน เพื่อแก้ปัญหาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ
• ห้องศึกษาการนอนหลับด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• คลื่นความถี่วิทยุสำหรับวินิจฉัยการนอนกรน
• คอมพิวเตอร์ช่วยในการผ่าตัดควบคุมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• การวินิจฉัยและการรักษาผ่าตัดไซนัสโดยการส่องกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูง

ชั้น 1 อาคารA
ทุกวัน 08.00-20.00 น.
66 (0)3303-8911
infosch@samitivej.co.th