แชร์ข้อความนี้

ช่วยการมองเห็นให้ชัดเจนขึ้น

สุขุมวิท วิง (อาคาร2), ชั้น 4
จันทร์-ศุกร์ 09.00-19.00น., เสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00น.
66 (0) 2022-2998-9
info@samitivej.co.th

คลินิกตาที่โรงพยาบาลสมิติเวชใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และมีการดำเนินการโดยแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติให้การดูแลทางจักษุวิทยาที่ดีที่สุด เรามีทีมจักษุแพทย์ที่ผ่านการรับรองและทีมพยาบาลที่พร้อมให้บริการทั้งในเรื่องการมองเห็น การตรวจสุขภาพ การทดสอบและการรักษาโรคต้อหินและต้อกระจก เรามีความภาคภูมิใจในการเป็นคลินิกตาอันดับหนึ่งที่ใช้นวัตกรรมใหม่ เราให้การรักษาโดยการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วย

EyeClinic

เราให้บริการผู้ป่วยมานานกว่า 25 ปีที่ผ่านมา เราตระหนักดีว่า ดวงตาเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้เรายังตระหนักว่าอวัยวะที่สำคัญเหล่านี้ต้องมีสุขภาพดีเสมอ จักษุแพทย์ของเรามีประจำทุกวันทั้งนอกเวลาทำงาน นอกจากนั้นคุณสามารถติดต่อจักษุแพทย์ของเรา ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อขอคำปรึกษาได้อีกด้วย

บริการของเรา

• การทดสอบการมองเห็น เพื่อจัดหาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม
• การทดสอบโดยใช้ภาพ เพื่อตรวจสอบโรคตาหรือปัญหาของระบบประสาทตา
• การวินิจฉัยและการรักษา โรคเกี่ยวกับตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อกระจก โรคตา โรคเบาหวานในตา เป็นต้น
• การผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้เลนส์และสลายต้อกระจกอุปกรณ์เทียม
• การผ่าตัดต้อหิน
• ผ่าตัดแก้ไขดวงตา ( ตาเหล่ )
• การทดสอบการมองเห็น เพื่อจัดหาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

• ห้องตรวจ และการให้คำปรึกษาต่างๆ
• ห้องทดสอบสายตา
• วัดสายตา
• การวัดความดันลูกตาในโรคต้อหิน
• การทดสอบการมองเห็น
• ห้องตรวจโดยใช้กล้อง Fundus เพื่อวินิจฉัยและถ่ายภาพจอประสาทตา
• ห้องวิเคราะห์ภาพและเลนส์
• ห้องตรวจเลเซอร์
• เครื่องสลายต้อกระจก
• อุปกรณ์เลเซอร์ตา
• คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลภาพ

ชั้น 3
จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น.
66 (0) 2378-9000
info.srinakarin@samitivej.co.th

คลินิกตาที่โรงพยาบาลสมิติเวชใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และมีการดำเนินการโดยแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติให้การดูแลทางจักษุวิทยาที่ดีที่สุด เรามีทีมจักษุแพทย์ที่ผ่านการรับรองและทีมพยาบาลที่พร้อมให้บริการทั้งในเรื่องการมองเห็น การตรวจสุขภาพ การทดสอบและการรักษาโรคต้อหินและต้อกระจก เรามีความภาคภูมิใจในการเป็นคลินิกตาอันดับหนึ่งที่ใช้นวัตกรรมใหม่ เราให้การรักษาโดยการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วย รวมทั้งการทำเลสิก* เพื่อให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

EyeClinic

เราให้บริการผู้ป่วยมานานกว่า 25 ปีที่ผ่านมา เราตระหนักดีว่า ดวงตาเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้เรายังตระหนักว่าอวัยวะที่สำคัญเหล่านี้ต้องมีสุขภาพดีเสมอ จักษุแพทย์ของเรามีประจำทุกวันทั้งนอกเวลาทำงาน นอกจากนั้นคุณสามารถติดต่อจักษุแพทย์ของเรา ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อขอคำปรึกษาได้อีกด้วย

บริการของเรา

• การทดสอบการมองเห็น เพื่อจัดหาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม
• การทดสอบโดยใช้ภาพ เพื่อตรวจสอบโรคตาหรือปัญหาของระบบประสาทตา
• การวินิจฉัยและการรักษา โรคเกี่ยวกับตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อกระจก โรคตา โรคเบาหวานในตา เป็นต้น
• การผ่าตัดตาด้วยเลเซอร์
• การผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา
• การผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้เลนส์และสลายต้อกระจกอุปกรณ์เทียม
• การผ่าตัดต้อหิน
• ผ่าตัดแก้ไขดวงตา ( ตาเหล่ )
• การทดสอบการมองเห็น เพื่อจัดหาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

• ห้องตรวจ และการให้คำปรึกษาต่างๆ
• ห้องทดสอบสายตา
• วัดสายตา
• การวัดความดันลูกตาในโรคต้อหิน
• การทดสอบการมองเห็น
• ห้องตรวจโดยใช้กล้อง Fundus เพื่อวินิจฉัยและถ่ายภาพจอประสาทตา
• ห้องวิเคราะห์ภาพและเลนส์
• ห้องตรวจเลเซอร์
• เครื่องสลายต้อกระจก
• อุปกรณ์เลเซอร์ตา
• คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลภาพ

หมายเหตุ : *การบริการด้านการทำเลสิก มีให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น

ชั้น 2 ตึก E
ทุกวัน 07:00 - 19:00 น.
66 (0) 3832-0300 Ext. 3109-10
infossh@samitivej.co.th

 

ศูนย์จักษุ รพ.สมิติเวช ศรีราชา ให้บริการตรวจสุขภาพตา ตรวจวินิจฉัย  รักษาโรคทางตา ตรวจวัดสายตาในผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยและผู้ป่วยฉุกเฉินทางตา โดยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

แพทย์เฉพาะทางกระจกตา (Cornea)(รักษาแผลที่กระจกตาจากอุบัติเหตุ)

พญ.ปรียทรรศน์    ศุขโรจน์ ตารางออกตรวจ

– วันจันทร์  เวลา 17.00-20.00 น.

– วันอังคาร เวลา08.00-16.00 น.

– วันอาทิตย์ เวลา 8.00-20.00 (อาทิตย์ที่ 1,3) เวลา17.00-20.00 น.(อาทิตย์ที่ 2,4)

 พญ.สุชีรา   ตติเวชกุล ตารางออกตรวจ

– วันพฤหัส, วันศุกร์,วันเสาร์ ,วันอาทิตย์  เวลา8.00-20.00 น.

 

 • แพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน (Glaucoma)(รักษาต้อหิน)

นพ.จิตตพันธ์  จุรีกานนท์ตารางออกตรวจ

 • วันพฤหัสเวลา 8.00-12.00 น.

พญ.ผกาภรณ์ ประคองศิลป์ตารางออกตรวจ

 • วันเสาร์เวลา 12.00-20.00น.(เสาร์ ที่ 2,4)
 • วันอาทิตย์ 00-17.00 น.

นพ.ไชยวัฒน์   วงศ์เยาวรักษ์ตารางออกตรวจ

-วันเสาร์เวลา 8.00-12.00 น.

 

 • แพทย์เฉพาะNeuro-Ophthalmology(รักษาตาเข,ตาเหล่)

 พญ.สุนทรี      ธิติวิเชียรเลิศตารางออกตรวจ

 • วันเสาร์เวลา 8.00-20.00 น. (เสาร์ ที่ 1,3,5)เวลา 12.00-20.00น. (เสาร์ ที่ 2,4)

 

โรคที่พบได้บ่อยได้แก่โรค  Conjunctivitis,Hordeolum and Chalazion ,Foreign body in cornea ,conjuntival sac ,Injury of conjunctiva and corneal abrasion Pterygiumสามารถผ่าตัดต้อเนื้อต้อกระจกได้

ชั้น 2 อาคาร A
ทุกวัน 08.00-22.00 น.
66 (0) 2438-9000 ต่อ 80240
info.thonburi@samitivej.co.th

คลินิกตาที่โรงพยาบาลสมิติเวชใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และมีการดำเนินการโดยแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติให้การดูแลทางจักษุวิทยาที่ดีที่สุด เรามีทีมจักษุแพทย์ที่ผ่านการรับรองและทีมพยาบาลที่พร้อมให้บริการทั้งในเรื่องการมองเห็น การตรวจสุขภาพ การทดสอบและการรักษาโรคต้อหินและต้อกระจก เรามีความภาคภูมิใจในการเป็นคลินิกตาอันดับหนึ่งที่ใช้นวัตกรรมใหม่ เราให้การรักษาโดยการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วย รวมทั้งการทำเลสิก* เพื่อให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

เราให้บริการผู้ป่วยมานานกว่า 25 ปีที่ผ่านมา เราตระหนักดีว่า ดวงตาเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้เรายังตระหนักว่าอวัยวะที่สำคัญเหล่านี้ต้องมีสุขภาพดีเสมอ จักษุแพทย์ของเรามีประจำทุกวันทั้งนอกเวลาทำงาน นอกจากนั้นคุณสามารถติดต่อจักษุแพทย์ของเรา ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อขอคำปรึกษาได้อีกด้วย

บริการของเรา

• การทดสอบการมองเห็น เพื่อจัดหาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม
• การทดสอบโดยใช้ภาพ เพื่อตรวจสอบโรคตาหรือปัญหาของระบบประสาทตา
• การวินิจฉัยและการรักษา โรคเกี่ยวกับตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อกระจก โรคตา โรคเบาหวานในตา เป็นต้น
• การผ่าตัดตาด้วยเลเซอร์
• การผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้เลนส์และสลายต้อกระจกอุปกรณ์เทียม
• การผ่าตัดต้อหิน
• ผ่าตัดแก้ไขดวงตา ( ตาเหล่ )
• การทดสอบการมองเห็น เพื่อจัดหาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม

อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา

• ห้องตรวจ และการให้คำปรึกษาต่างๆ
• ห้องทดสอบสายตา
• วัดสายตา
• การวัดความดันลูกตาในโรคต้อหิน
• การทดสอบการมองเห็น
• ห้องตรวจโดยใช้กล้อง Fundus เพื่อวินิจฉัยและถ่ายภาพจอประสาทตา
• ห้องวิเคราะห์ภาพและเลนส์
• ห้องตรวจเลเซอร์
• เครื่องสลายต้อกระจก
• อุปกรณ์เลเซอร์ตา
• คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลภาพ

หมายเหตุ : *การบริการด้านการทำเลสิก มีให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชั้น 1 อาคาร A
ทุกวัน 08.00-20.00 น.
66 (0)3303-8911
infosch@samitivej.co.th

คลินิกตาที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี ใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และมีการดำเนินการโดยแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติให้การดูแลทางจักษุวิทยาที่ดีที่สุด เรามีทีมจักษุแพทย์ที่ผ่านการรับรองและทีมพยาบาลที่พร้อมให้บริการทั้งในเรื่องการมองเห็น การตรวจสุขภาพ การทดสอบและการรักษาโรคต้อหินและต้อกระจก เรามีความภาคภูมิใจในการเป็นคลินิกตาอันดับหนึ่งที่ใช้นวัตกรรมใหม่ เราให้การรักษาโดยการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วย รวมทั้งการทำเลสิกเพื่อให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

การให้บริการ

 • การวัดระยะการมองเห็น/การตรวจประเมินความสามารถในการมองเห็นของสายตา
 • การวัคความดันลูกตา
 • การตรวจตาด้วยกล้องจุลทรรศน์
 • การขยายม่ายตา
 • วัดสายระบบคอมพิวเตอร์
 • การตรวจสอบความผิดปกติของจอประสาทตา
 • การตรวจรักษาความผิดปกติของโรคทางตา ทั่วไป