ล้างค่าทั้งหมด
2560

สมิติเวช สุขุมวิท

รพ. สมิติเวช พร้อมให้บริการชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยด้วยมาตรฐานในด้านคุณภาพและความปลอดภัยทางการแพทย์ โดยได้รับคำแนะนำโดย Japan Council for Quality Health Care (JCQHC)

2560

สมิติเวช ศรีราชา

รพ. สมิติเวช พร้อมให้บริการชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยด้วยมาตรฐานในด้านคุณภาพและความปลอดภัยทางการแพทย์ โดยได้รับคำแนะนำโดย Japan Council for Quality Health Care (JCQHC)

2560

สมิติเวช ศรีนครินทร์

สมิติเวชรับรางวัล The Best Physiotherapist ปีที่ 2 จาก The Middle East Healthcare Leadership Awards เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

2559

สมิติเวช ศรีนครินทร์

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์บริการสุขภาพ Thailand Top Company Awards 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2013-2016)

2559

สมิติเวช สุขุมวิท

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์บริการสุขภาพ Thailand Top Company Awards 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2013-2016)

2559

สมิติเวช ศรีราชา

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เชิดชูเกียรติ 9 ปี จากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดต่อกัน ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

2559

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

สมิติเวช รับ 2 รางวัล The Middle East Healthcare Leadership Awards เมืองดูไบ ได้แก่ พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ รับรางวัล The best Hospital in Pediatric and Gynaecology และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิศาล คันธารัตนกุล แพทย์หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และคุณพัชรี โอวาทนุพัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ รับรางวัล The Best Physiotherapist

2558

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์บริการสุขภาพ ประจำปี 2558 (Thailand Top Company Award 2015)

2558

สมิติเวช ศรีราชา

ประกาศณียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลสำหรับการดูแลผู้ป่วยและการจัดการองค์กร จาก Joint Commisiion International (JCI) ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2558 – 19 มีนาคม 2561

2558

สมิติเวช ศรีราชา

ประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการด้านสุขภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 – 3 กุมภาพันธ์ 2561

2557

สมิติเวช ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ สถานพยาบาลที่ดำเนินการและพัฒนาการควบคุมป้องกันวัณโรค เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

2557

สมิติเวช ศรีนครินทร์

รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์บริการสุขภาพ ประจำปี 2557 (Thailand Top Company Award 2015)