ล้างค่าทั้งหมด
2562

สมิติเวช ศรีนครินทร์

ประกาศณียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลสำหรับการดูแลผู้ป่วยและการจัดการองค์กร จาก Joint Commission International (JCI) ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2565

2561

สมิติเวช ศรีนครินทร์

สมิติเวชได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานการดูแลเฉพาะทาง โรคหืดในเด็ก (CCPC CHILDHOOD ASTHMA PROGRAM) จาก JCI เป็นโรงพยาบาลเด็กเอกชนแห่งแรก แห่งเดียว นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้การรับรองมาตรฐานฃดังกล่าวนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 สิงหาคม 2564

2561

สมิติเวช สุขุมวิท

สมิติเวชโรงพยาบาลเดียวในเอเชียที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 5 สถานพยาบาลที่ดีที่สุดระดับโลกรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) MTQUA จากการประกาศผลการจัดอันดับ
10 โรงพยาบาลยอดเยี่ยมระดับโลกสำหรับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปี 2018 นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

2561

สมิติเวช ศรีนครินทร์

สมิติเวชโรงพยาบาลเดียวในเอเชียที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 5 สถานพยาบาลที่ดีที่สุดระดับโลกรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) MTQUA จากการประกาศผลการจัดอันดับ
10 โรงพยาบาลยอดเยี่ยมระดับโลกสำหรับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปี 2018 นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

2561

สมิติเวช ธนบุรี

นพ.นิวัฒน์ จี้กังวาฬ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เป็นตัวแทนรับรางวัล Asia’s Most Trusted Healthcare Services Company from Asia (Thailand Region) ดีเด่น สาขา Healthcare Services ที่มอบให้กับองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการทางด้านสุขภาพมากที่สุดแห่งเอเซีย ทำให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้นจากข้อมูลตลาดหลักทรัพย์อย่างเห็นได้ชัดเจน และแสดงถึงความเป็นผู้นำในการพัฒนาทางด้านธุรกิจ

2561

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัล โรงพยาบาลคุณธรรม แก่โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ในงานประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีหลักการบริหารจัดการ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม

2561

สมิติเวช สุขุมวิท

นพ.นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท และ นพ.บุญศรี จันทร์รัชชกูล รับรางวัล President Award 2018 จาก นพ. ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และรางวัลชนะเลิศด้านงานวิจัย The Winner Research โดยรับจาก พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ จากผลงานวิจัย Effectiveness Preterm Prevention Program by Samitivej 3P Concept ในงาน BDMS Academic Annual meeting 2018

2561

สมิติเวช สุขุมวิท

สมิติเวชสร้างชื่อระดับนานาชาติรับรางวัลดีเด่น AHMA Awards 2018 ในหมวด The Most Improved Hospital in Thailand โดย นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ด้วยโครงการ Hospital of Choices โรงพยาบาลที่สามารถครองใจผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้องค์กรเจริญเติบโตในทุกด้านคือ ผู้รับบริการ แพทย์ เจ้าหน้าที่ สังคม และผู้ถือหุ้น พร้อมมุ่งสู่องค์กรแห่งคุณค่า

2560

สมิติเวช ศรีนครินทร์

The Medical Travel Quality Alliance (MTQUA) มอบรางวัลสถานพยาบาลยอดเยี่ยมระดับโลกรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( Medical Tourism) ให้กับโรงพยาบาลสมิติเวช จากการประกาศผลการจัดอับดับ 10 โรงพยาบาลยอดเยี่ยมระดับโลกสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน

2560

สมิติเวช สุขุมวิท

The Medical Travel Quality Alliance (MTQUA) มอบรางวัลสถานพยาบาลยอดเยี่ยมระดับโลกรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ให้กับโรงพยาบาลสมิติเวช จากการประกาศผลการจัดอับดับ 10 โรงพยาบาลยอดเยี่ยมระดับโลกสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน

2560

สมิติเวช สุขุมวิท

นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ซีอีโอ บมจ.สมิติเวช เป็นตัวแทนรับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจ Thailand Top Company Awards 2017 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เป็นรางวัลมาตราฐานและเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมด้านการแพทย์บริการสุขภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

2560

สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ซีอีโอ บมจ.สมิติเวช เป็นตัวแทนรับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจ Thailand Top Company Awards 2017 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เป็นรางวัลมาตราฐานและเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมด้านการแพทย์บริการสุขภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ