ล้างค่าทั้งหมด
2559

สมิติเวช ศรีนครินทร์

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์บริการสุขภาพ Thailand Top Company Awards 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2013-2016)

2559

สมิติเวช สุขุมวิท

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์บริการสุขภาพ Thailand Top Company Awards 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2013-2016)

2559

สมิติเวช ศรีราชา

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เชิดชูเกียรติ 9 ปี จากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดต่อกัน ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

2559

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชได้รับรางวัล CMO ASIA AWARD ทางด้าน The Best Hospital in Pediatric and Gynaecology และ The Best Physiotherapist จากงาน The Middle East Healthcare Leadership Awards ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

2558

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์บริการสุขภาพ ประจำปี 2558 (Thailand Top Company Award 2015)

2558

สมิติเวช ศรีราชา

ประกาศณียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลสำหรับการดูแลผู้ป่วยและการจัดการองค์กร จาก Joint Commisiion International (JCI) ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2558 – 19 มีนาคม 2561

2558

สมิติเวช ศรีราชา

ประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการด้านสุขภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 – 3 กุมภาพันธ์ 2561

2558

สมิติเวช ศรีนครินทร์

ประกาศณียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลในด้าน โรคหอบหืดในเด็ก (JCI CCPC CHILDHOOD ASTHMA PROGRAM) จาก JCI หน่วยงานระหว่างประเทศภายใต้ JCAHO ของสหรัฐอเมริกา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2558 จนถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2561

2558

สมิติเวช ศรีนครินทร์

ประกาศณียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลในด้าน โรคปวดหลัง (JCI CCPC Low Back Pain Program) จาก JCI หน่วยงานระหว่างประเทศภายใต้ JCAHO ของสหรัฐอเมริกา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2558 จนถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2558 จนถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2561

2557

สมิติเวช ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ สถานพยาบาลที่ดำเนินการและพัฒนาการควบคุมป้องกันวัณโรค เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

2557

สมิติเวช ศรีนครินทร์

รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์บริการสุขภาพ ประจำปี 2557 (Thailand Top Company Award 2015)

2557

สมิติเวช ศรีนครินทร์

ประกาศณียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2557 – 24 กรกฎาคม 2560