ล้างค่าทั้งหมด
2560

สมิติเวช สุขุมวิท

The Medical Travel Quality Alliance (MTQUA) มอบรางวัลสถานพยาบาลยอดเยี่ยมระดับโลกรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( Medical Tourism) ให้กับโรงพยาบาลสมิติเวช จากการประกาศผลการจัดอับดับ 10 โรงพยาบาลยอดเยี่ยมระดับโลกสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน

2560

สมิติเวช สุขุมวิท

นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ซีอีโอ บมจ.สมิติเวช เป็นตัวแทนรับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจ Thailand Top Company Awards 2017 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เป็นรางวัลมาตราฐานและเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมด้านการแพทย์บริการสุขภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

2560

สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ซีอีโอ บมจ.สมิติเวช เป็นตัวแทนรับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจ Thailand Top Company Awards 2017 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เป็นรางวัลมาตราฐานและเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมด้านการแพทย์บริการสุขภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

2559

สมิติเวช ศรีนครินทร์

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์บริการสุขภาพ Thailand Top Company Awards 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2013-2016)

2559

สมิติเวช สุขุมวิท

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์บริการสุขภาพ Thailand Top Company Awards 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2013-2016)

2559

สมิติเวช ศรีราชา

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เชิดชูเกียรติ 9 ปี จากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดต่อกัน ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

2559

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

สมิติเวช รับ 2 รางวัล The Middle East Healthcare Leadership Awards เมืองดูไบ ได้แก่ พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ รับรางวัล The best Hospital in Pediatric and Gynaecology และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิศาล คันธารัตนกุล แพทย์หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และคุณพัชรี โอวาทนุพัฒน์ ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ รับรางวัล The Best Physiotherapist

2558

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช

รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์บริการสุขภาพ ประจำปี 2558 (Thailand Top Company Award 2015)

2558

สมิติเวช ศรีราชา

ประกาศณียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลสำหรับการดูแลผู้ป่วยและการจัดการองค์กร จาก Joint Commisiion International (JCI) ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2558 – 19 มีนาคม 2561

2558

สมิติเวช ศรีราชา

ประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการด้านสุขภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 – 3 กุมภาพันธ์ 2561

2558

สมิติเวช ศรีนครินทร์

ประกาศณียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลในด้าน โรคหอบหืดในเด็ก (JCI CCPC CHILDHOOD ASTHMA PROGRAM) จาก JCI หน่วยงานระหว่างประเทศภายใต้ JCAHO ของสหรัฐอเมริกา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2558 จนถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2561

2558

สมิติเวช ศรีนครินทร์

ประกาศณียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลในด้าน โรคปวดหลัง (JCI CCPC Low Back Pain Program) จาก JCI หน่วยงานระหว่างประเทศภายใต้ JCAHO ของสหรัฐอเมริกา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2558 จนถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2558 จนถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2561