แชร์ข้อความนี้

รู้หรือไม่? ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จากโรค COVID-19 และ ไข้หวัดใหญ่ เป็นกลุ่มเดียวกัน

HIGHLIGHTS:

  • การแยกระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับ COVID – 19 อาจะทำได้ยากหากดูเพียงอาการภายนอก เพราะอาการของโรคทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ
  • สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรค COVID-19 และ ไข้หวัดใหญ่มาจากภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ คือ ปอดบวม ซึ่งอาจส่งผลทำให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีภาวะแทรกซ้อน และเสียชีวิตได้มากกว่ากลุ่มอื่น
  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่ควรฉีดเป็นประจำทุกปี ฉีดได้ตั้งแต่เด็ก อายุ 6 เดือนขึ้นไป และเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไข้หวัดใหญ่

 

COVID – 19 เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนาที่ทำให้มีไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก บางรายอาจมีอาการปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ มากไปกว่านั้นผู้ป่วย 1 คนสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ 2-4 คน มีรายงานการเสียชีวิตจากโรคประมาณ ร้อยละ 4.6

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจคล้ายคลึงกับโรค COVID – 19 ส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่อาจมีบางรายที่มีอาการรุนแรง

สาเหตุการเสียชีวิตของทั้งสองโรคนี้ มากจากภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ คือ ปอดบวม ซึ่งอาจส่งผลทำให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีภาวะแทรกซ้อน และเสียชีวิตได้มากกว่ากลุ่มอื่น ได้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ดังนั้นองค์การอนามัยโลกภูมิภาคพื้นยุโรปจึงแนะนำและให้ความสำคัญกับการให้วัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal) ในประชากรที่เป็นกลุ่มเสียงในช่วงการระบาดของโรค COVID -19

COVID – 19 กับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

การแยกระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับ COVID – 19 อาจจะทำได้ยากหากดูเพียงอาการภายนอก เพราะอาการของโรคทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ

ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือ COVID – 19 ก็มีโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อเช่นเดียวกันคือ ปอดบวม ดังนั้นหากเราไม่ได้ป้องกันตัวเองก็อาจจะโชคร้ายเป็นไข้หวัดใหญ่ร่วมกับ COVID -19 ได้ และการติดเชื้อสองตัวพร้อมกัน อาจส่งผลทำให้การรักษานั้นยุ่งยากมากขึ้น

ในประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น หากเป็นโรคร่วม อาจจะส่งผลให้อาการของโรครุนแรงมากขึ้น

ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19 ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย ส่วนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นั้นมีใช้มายาวนานแล้ว

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงการระบาดของโรค COVID -19  แม้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะไม่ได้ป้องกัน COVID – 19 แต่ก็ยังคงแนะนำให้ฉีดเป็นประจำทุกปีเนื่องจากมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ทุกปี

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID – 19 ปลอดภัยหรือไม่?

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่ควรฉีดเป็นประจำทุกปี ฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป และเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ และ การได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่เกี่ยวข้องและไม่กระทบกับการตรวจพบเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่น และไม่ได้เพิ่มโอกาสที่จะทำให้ติดเชื้อ COVID -19 รวมถึงการติดเชื้อไวรัสตัวอื่น

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

  • อาจจะมีอาการปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ หรือมีไข้อ่อนๆ ได้บ้างแต่จะหายไปเองภายในเวลา 1-2 วัน
  • จะไม่พบ อาการไอ คัดจมูก เจ็บคอแบบรุนแรงหลังฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
  • ควรปรึกษาแพทย์หากพบอาการรุนแรง หรือไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วั

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้ว หากมีการติดเชื้อ COIVD- 19 ภายหลังร่างกายจะสามารถสร้างภูมิต่อ COVID -19 ได้ตามปกติหรือไม่?

การได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่เกี่ยวข้องและไม่กระทบกันการตรวจพบเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่น และไม่ได้เพิ่มโอกาส ที่จะทำให้ติดเชื้อ COVID -19 รวมถึงติดเชื้อไวรัสตัวอื่น หลังฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันที่เฉพาะเจาะจงกับเชื้อไข้หวัดใหญ่หากมีการติดเชื้อ COVID-19 ภายหลัง ร่างกายก็สามารถที่จะสร้างภูมิที่เฉพาะเจาะจงต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ภายหลัง

โรคระบาดอื่นๆ อาจกลับมาถ้าไม่ป้องกัน

นอกจากโรค COVID -19 แล้ว หากไม่ฉีดวัคซีนหรือเลื่อนการฉีดวัคซีนในโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอาจก่อให้เกิดโรคระบาดอื่นๆ ตามมาได้

การเลื่อนการฉีดวัคซีน หรือสร้างภูมิคุ้มกันของโรคต่างๆ แม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ อาจจะส่งผลกระทบในการเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคอื่นๆ ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน (Vaccine Preventable Disease) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้


โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

เราไม่อยากให้ใครป่วย

หยุดโรคร้ายด้วยวัคซีน ทั้งครอบครัว


บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสมิติเวช

สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 5 จาก 5 จำนวนโหวต 2 โหวด

ผู้เขียน

พญ. สมรรจน์ ลิ้มมหาคุณ สรุป: สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ