แชร์ข้อความนี้

ไขมันในเลือดสูง บอกเราเสี่ยงโรคหัวใจ

HIGHLIGHTS:

 • ผู้ที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงจากกรรมพันธุ์ จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ 5 เท่า เมื่อเทียบกับคนปกติ หากเข้าสู่ช่วงอายุ 30 ปี
 • โรคไขมันในเลือดสูงจากกรรมพันธุ์ ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย จำเป็นต้องทานยาต่อเนื่อง และอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
 • ระดับคอเลสเตอรอลปกติที่ยอมรับได้ คือไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ในขณะคนที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงจากกรรมพันธุ์ จะพบได้ตั้งแต่ 350-1,000 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

โรคหัวใจและหลอดเลือด มีสาเหตุหนึ่งมาจากโรคไขมันในเลือดสูง อาจเกิดจากระดับคอเลสเตอรอลหรือระดับไตรกลีเซอร์ไรด์อย่างใดอย่างหนึ่งสูงผิดปกติ หรือสูงทั้งสองอย่างก็ได้ ซึ่งภาวะไขมันในเลือดสูงสามารถทำให้หลอดเลือดแข็ง ตีบ และอุดตัน ได้ในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ

ไขมันในเลือดสูงพบได้จากหลายปัจจัย เช่น

ปัจจัยภายนอก

 • ภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกิน
 • ขาดการออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • การดื่มสุราหรือสูบบุหรี่เป็นประจำ
 • รับประทานอาหารที่มีไขมันคอเลสเตอรอลสูง

ปัจจัยภายใน

 • พันธุกรรม
 • โรคไทรอยด์ โรคเบาหวาน โรคไต หรือการใช้ยาบางชนิด

ไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม

(Familial Hypercholesterolemia) หรือย่อว่า FH

เป็นชนิดที่พบได้บ่อย สาเหตุหลักเกิดจากการสร้างยีนผิดปกติ หรือมีการกลายพันธุ์ของยีน LDL-R , ApoB, PCSK-9 ทำให้เกิดภาวะคอเลสเทอรอลในเลือดสูงตลอดเวลา ซึ่ง LDL-C (ไขมันชนิดไม่ดี) ที่คั่งอยู่ในเลือดสามารถเกาะหลอดเลือดหัวใจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน หัวใจวายเฉียบพลัน และหลอดเลือดสมองตีบได้

นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดพยาธิสภาพที่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเอง คือ คอเลสเตอรอลจะไปสะสมที่เอ็นหรือข้อ ใต้ผิวหนัง เป็นก้อนนูนออกมา เรียกว่า xanthomas

สาเหตุของความผิดปกตินี้เกิดจากการกลายพันธุ์ มี 2 รูปแบบคือ

 • แบบยีนเดียว (Heterozygous FH) ถ่ายทอดโดยได้ยีนไขมันสูงจากพ่อหรือแม่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มักพบระดับคอเลสเตอรอลโดยรวมที่ 350-500 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 • แบบสองยีน (Homozygous FH) โดยการได้รับยีนไขมันสูงจากทั้งพ่อและแม่ทำให้อาการรุนแรงกว่าแบบยีนเดียวมาก มักพบระดับคอเลสเตอรอลโดยรวมที่ 500-1,000 มิลลิกรัม/เดซิลิตรทำให้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดโรคหัวใจเฉียบพลันและเสียชีวิตที่อายุน้อย

อาการของโรค

อาการรุนแรงที่สุดคือหัวใจวายเสียชีวิตเฉียบพลัน แต่สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยยาลดไขมันในปัจจุบัน ทำให้อัตราการเกิดหัวใจวายในผู้ที่เป็นโรคนี้ลดลงมาก

การตรวจและการรักษา

หากสงสัยในเรื่องของความเสี่ยง ประกอบกับมีระดับคอเลสเตอรอสในเลือดสูงผิดปกติ ทานยาลดไขมันในเลือดแล้วยังไม่ดีขึ้น ก็สามารถทำการตรวจยีนเพื่อหาความเสี่ยงได้ว่ามีการถ่ายทอดมาจากครอบครัวหรือไม่ ก่อนที่จะให้ยารักษาที่เจาะจงต่อไป และถ้าทานยาสม่ำเสมอ ปฏิบัติตัวและทานอาหารตามที่แพทย์แนะนำจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลันและหลอดเลือดสมองตีบได้ในอนาคต

คุณสามารถตรวจสอบความเสี่ยงด้วยตนเองได้ที่

Reference Heart


โปรแกรมตรวจความแข็งแรงของหัวใจ

ตรวจความแข็งแรงของหัวใจ เพื่อป้องกันการเสียชีวิตกระทันหัน ให้ตัวคุณเองหรือคนที่คุณรัก
(สามารถตรวจหาความเสี่ยงได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563)


บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 3.65 จาก 5 จำนวนโหวต 23 โหวด

ผู้เขียน

ดร.,นพ. โอบจุฬ ตราชู สรุป: สาขาอายุรศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์