แชร์ข้อความนี้

ไขมันคั่งสะสมในตับ โรคใกล้ตัวในปัจจุบัน

แพทย์เตือน! ไขมันคั่งสะสมในตับ โรคใกล้ตัวในปัจจุบัน

“คนไทยมีสัดส่วนคนอ้วนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และปัจจุบันพบว่าคนไทยเป็นโรคไขมันคั่งสะสมในตับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน”
โรคไขมันคั่งสะสมในตับมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ ความอ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้คนเรามีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย พบว่ามากกว่าร้อยละ 70 ของผู้ป่วยโรคอ้วน มีไขมันสะสมในตับ ภาวะดื้ออินซูลิน พบในคนที่มี Metabolic syndrome ได้แก่ อ้วน โดยเฉพาะอ้วนลงพุง, เบาหวาน ชนิด 2, ไขมันในเลือดสูง, ความดันโลหิตสูง
เนื่องจากผู้ป่วย มักจะไม่มีอาการอะไร และดูภายนอกเป็นคนอ้วนสมบูรณ์ดี หลายคนจึงคิดว่าภาวะไขมันคั่งสะสมในตับไม่น่าจะมีอันตราย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะไขมันคั่งสะสมในตับเป็นสาเหตุโรคตับ ที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคตับเรื้อรัง ตับแข็ง จนมีตับวาย นอกจากนี้ภาวะไขมันคั่งสะสมในตับยังมีผลต่อโรคอื่นด้วย โดยจะทำให้ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังมีการดำเนินโรคไปเป็นตับแข็งมากขึ้นและเร็วขึ้น และตอบสนองต่อการรักษาได้น้อยลง

นอกจากนั้นจากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยไขมันคั่งสะสมในตับมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจสูงกว่าคนทั่วไป 2.4 เท่า และเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้น

ดังนั้นไขมันคั่งสะสมในตับจึงเป็นโรคที่ใกล้ตัวที่เราควรให้ความใส่ใจ และปรึกษาแพทย์ติดตามการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 1.20 จาก 5 จำนวนโหวต 5 โหวด

ผู้เขียน

รศ.นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ สรุป: สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร