แชร์ข้อความนี้

โรคอ้วนในเด็ก ภัยสุขภาพที่แก้ไขได้

HIGHLIGHTS:

 • ปัญหาโรคอ้วนของเด็ก พบมากขึ้นทุกวัน ส่วนนึงมาจากวิถีชีวิตในเมืองร่วมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้เด็กออกกำลังกายน้อยลง รวมทั้งอิทธิพลของอาหาร Fast food และ Junk food ที่ให้ปริมาณไขมันและโปรตีนสูง เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคอ้วนได้ง่าย
 • โรคอ้วนได้ลุกลามถึงประชากรเด็ก กว่าร้อยละ 20 ของเด็กในเมืองไทย
 • กว่าร้อยละ 70 เด็กอ้วนเหล่านี้ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนด้วย

โรคอ้วนในเด็ก ภัยสุขภาพที่แก้ไขได้

ปัญหาโรคอ้วนพบมากขึ้นทุกวัน การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตพลเมืองในเมืองร่วมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้การออกกำลังกายของประชาชนทั่วไปลดลงมาก อิทธิพลของอาหารตะวันตกที่มีปริมาณไขมันและโปรตีนสูงร่วมกับความสะดวกซื้อ เป็นสิ่งเกื้อหนุนที่ทำให้เกิดโรคอ้วนได้ง่าย โรคอ้วนได้ลุกลามถึงประชากรเด็ก กว่าร้อยละ 20 ของเด็กในเมืองไทย และกว่าร้อยละ 70 เด็กเหล่านี้ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนด้วย โรคอ้วนนี้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่

 • โรคเบาหวาน
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคหัวใจ
 • โรคเข่าทรุด เป็นต้น

เด็กๆ ควรได้รับคำปรึกษาและทำการตรวจอะไรบ้าง

 • ปรึกษาเรื่องการทานอาหาร ซึ่งรวมถึงการไม่ทานอาหาร, การทานอาหารแปลกกว่าบุคคลอื่น, และการทานอาหารมากเกินไป
 • ประเมินสภาวะโภชนาการของเด็ก อาจจะจัดอยู่ในสภาวะขาดอาหาร หรือสภาวะโภชนาการเกิน
 • ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในกระแสเลือด อันเนื่องมาจากสภาวะโภชนาการที่ขาดหรือเกินของเด็ก
 • ประเมินปริมาณไขมันในร่างกายว่ามีปริมาณเกินกว่ามาตรฐานหรือไม่
 • ตรวจดูภาวะแทรกซ้อนจากโรคอ้วน เช่น ไขมันในเลือด โรคเบาหวาน โรคตับอักเสบ เป็นต้น
 • ตรวจปริมาณไขมันในร่างกายด้วยเครื่อง Body Composition Analyzer
 • การวัดปริมาณพลังงานที่ร่างกายมีความจำเป็นต้องใช้ในแต่ละวัน (Resting Energy Expenditure)

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2.11 จาก 5 จำนวนโหวต 9 โหวด

ผู้เขียน

พญ. อรนันท์ ศิวโมกษธรรม สรุป: สาขากุมารเวชศาสตร์ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม