แชร์ข้อความนี้

โรค Covid-19 กลัวอะไร

HIGHLIGHTS:

  • ควรมีการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร ด้วยแอลกอฮอล์ 70% อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง
  • ความร้อน อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไปสามารถฆ่าเชื้อโคโรน่าไวรัส SARS-CoV-2 ได้ แต่การรับประทานน้ำร้อน หรืออาบน้ำร้อนไม่ได้ช่วยลดจำนวนเชื้อโรคแต่อย่างใด
  • การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายและทานอาหารที่มีประโยชน์  ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ  สามารถช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับโรค Covid-19 ได้

 

ไวรัสที่รู้จักกันในชื่อ SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรค Covid-19 มีผู้ติดเชื้อเกือบทุกประเทศทั่วโลก  เราทุกคนจึงต้องทราบวิธีที่จะป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสร้ายนี้  โดยการทำความรู้จักว่าไวรัสตัวนี้จะถูกทำลายหรือลดจำนวนลงได้จากอะไรบ้าง

1. เอทิล แอลกอฮอล์

เอทิล แอลกอฮอล์  (ethanol) ที่ความเข้มข้นอย่างน้อย 70%  สามารถฆ่าเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV-2 ได้  ควรมีการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหารด้วยแอลกอฮอล์ 70% อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง สำหรับเครื่องใช้อื่น ๆ เช่น ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง เครื่องครัว จาน ชาม ช้อน ซ้อม แก้วน้ำ ใหทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด

2. สารประกอบคลอรีน

สารประกอบคลอรีน  ที่ใช้ตามบ้านคือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (sodium hypochlorite) หรือน้ำยาฟอกขาวหรือคลอรีนน้ำ ซึ่งใช้เป็นสารฆ่าเชื้อได้ มีชื่อการค้าหลายยี่ห้อเช่น ไฮเตอร์ (Haiter), คลอร็อกซ์ (Clorox)  ส่วนมากเป็นชนิดเข้มข้น  ถ้าจะนำมาใช้ต้องเจือจางให้มีความเข้มข้นของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ เท่ากับ 0.5% โดยปริมาตร  ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่สามารถฆ่าเชื้อโคโรน่าไวรัสได้

ตัวอย่างการผสมเพื่อให้ได้ความเข้มข้น 0.5 %   เช่น ไฮเตอร์ และ คลอร็อกซ์ มีสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ฆ่าเชื้อได้ อยู่ 6%  เจือจางโดยอาจใช้ 1 ส่วนผสมกับน้ำ 11 ส่วน ก็จะได้ความเข้มข้นโดยประมาณ 0.5%

3. น้ำยาฆ่าเชื้อ

น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล  มีขาย 2 ชนิด คือ Dettol Hygiene Multi-Use Disinfectant  และ  Dettol Antiseptic Disinfectant ซึ่งมีสารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน

Dettol Hygiene Multi-Use Disinfectant มีสารออกฤทธิ์เป็น alkyl dimethyl benzoyl ammonium chloride เข้มข้น 2.4% ฆ่าเขื้อโรคได้ แต่ไม่สามารถใช้กับผิวหนัง

Dettol Antiseptic Disinfectant มีสารออกฤทธิ์เป็น chloroxylenol เข้มข้น 4.8% (สังเกตโดยการดูที่ขวดจะมีมงกุฎสีฟ้าบนฉลาก) ซึ่งใช้ได้กับผิวหนัง ถ้าจะใช้ทำความสะอาดพื้นผิว ให้เจือจางในอัตราส่วนน้ำยา 1 ส่วน ผสมน้ำ 39 ส่วน ถ้าใช้กับผิวหนัง ต้องเจือจางลงให้เหมาะสม เช่น ใช้ล้างบาดแผล ให้เจือจางน้ำยาในอัตราส่วน 1:20 หรือถ้าใช้เพื่ออนามัยของร่างกาย ให้เจือจาง 1:40

National Environmental Agency (NEA) ของประเทศสิงคโปร์ มีการศึกษาเกี่ยวกับสารฆ่าเชื้อที่สามารถใช้กับ Coronavirus สายพันธุ์ที่เคยมีก่อนหน้าไว้หลายชนิด แต่เนื่องจากเชื้อ SARS-CoV-2 เป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ จึงยังไม่มีข้อมูลการศึกษา ข้อมูลต่างๆ จึงเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษากับ Coronavirus ที่เคยมีรายงานไว้เท่านั้น ตามตาราง

ตาราง :  สารฆ่าเชื้อ และความเข้มข้นที่สามารถฆ่าเชื้อ Coronavirus ได้ (% โดยปริมาตร v/v)

น้ำยาฆ่าเชื้อ ความเข้มข้น
Accelerated hydrogen peroxide 0.5 %

Benzalkonium chloride (Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride)

0.05 %
Chloroxylenol 0.12 %
Ethyl alcohol 70 %
Iodine in iodophor 50 ppm
Isopropanol 50 %
Povidone iodine 1 % iodine
Sodium hypochlorite 0.05 – 0.5 %
Sodium chloride 0.23 %

4. ความร้อน

ความร้อน อุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียสขึ้นไปสามารถฆ่าเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV-2 ได้  ควรรับประทานอาหารปรุงสุก  รวมถึงการซักผ้าด้วยระบบน้ำร้อน 60-90 องศาเซลเซียส เพื่อช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค  แต่การรับประทานน้ำร้อน หรืออาบน้ำร้อนไม่ได้ช่วยลดจำนวนเชื้อโรคแต่อย่างใด

5. การล้างมือบ่อยๆ

การล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ นานอย่างน้อย 20 วินาที จะช่วยลดจำนวนเชื้อไวรัสลงได้

6. ภูมิคุ้มกันที่ดีของร่างกาย

จะสังเกตได้ว่า อัตราการเสียชีวิตจากโรค Covid-19 มักเกิดในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมาจากการที่ผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันที่ลดลง   การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ  ออกกำลังกาย และทานอาหารที่มีประโยชน์  พร้อมทั้งปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ  ก็สามารถช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้


โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

เราไม่อยากให้ใครป่วย

หยุดโรคร้ายด้วยวัคซีน ทั้งครอบครัว

โปรแกรมวัคซีนลูกรัก


บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสมิติเวช

สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

References

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fhome%2Fcleaning-disinfection.html

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 4 จาก 5 จำนวนโหวต 3 โหวด

ผู้เขียน

พญ. พเยีย ฉันทาดิศัย สรุป: สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ