แชร์ข้อความนี้

ใครเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง?

HIGHLIGHTS:

 •  เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด มักเป็นอาการของหลอดเลือดสมองตีบ หรือ หลอดเลือดสมองแตก
 • อาการที่ควรมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด แขนขาครึ่งซีกอ่อนแรง ชา พูดไม่ชัด หน้าเบี้ยว เดินเซ ในกรณีหลอดเลือดสมองแตกมักจะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วย
 • การให้ยาฉีดละลายลิ่มเลือดหรือไม่พิจารณาจากเวลาที่เกิดอาการว่า มีข้อบ่งชี้ จึงควรมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

โรคหลอดเลือดสมอง

เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด มักเป็นอาการของหลอดเลือดสมองตีบ หรือ หลอดเลือดสมองแตก

อาการของโรค

 • แขนขาครึ่งซีกอ่อนแรง
 • ชา พูดไม่ชัด
 • เวียนศีรษะ
 • มองเห็นภาพซ้อน
 • หน้าเบี้ยว
 • เดินเซ

แต่อาการดังกล่าวก็เกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ไช่โรคหลอดเลือดสมองได้ ในกรณีหลอดเลือดสมองแตกมักจะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วย

ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่ที่พบได้บ่อย

 • อายุมากกว่า 45 ปี
 • มีประวัติโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
 • มีประวัติสูบบุหรี่
 • มีประวัติครอบครัวเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ทั้งนี้ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงยังสัมพันธ์กับอายุและโรคร่วมอื่นซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละราย

การตรวจหาปัจจัยเสี่ยงก่อนที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

 • การตรวจสุขภาพประจำปีตามเกณฑ์อายุ
 • การตรวจสองด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือด้วยคลื่นแม่เหล้กไฟฟ้า
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • ตรวจอัลตราซาวน์หลอดเลือดบริเวณคอ

การรักษา

ในผู้ป่วยแต่ละรายอาจจะมีแนวทางการรักษาที่ไม่เหมือนกัน

 • กรณีหลอดเลือดสมองตีบตันแต่อาการน้อยมาก อาจให้ยาต้านเกล็ดเลือดขนาดรับประทาน และรับตัวไว้ในโรงพยาบาลเพื่อดูอาการ 48- 72 ชั่วโมง
 • กรณีหลอดเลือดสมองตีบตันแต่อาการมาก  พิจารณาจากเวลาที่เกิดอาการว่า มีข้อบ่งชี้ในการให้ยาฉีดละลายลิ่มเลือดหรือไม่ เพื่อช่วยลดอัตราการทุพพลภาพได้มากกว่า จึงควรมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
 • กรณีหลอดเลือดสมองแตก หากมีบริเวณกว้าง อาจต้องพิจารณาการผ่าตัดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมอง ผู้ป่วยจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อมีอาการคงที่และเมื่อกลับบ้านแล้วต้องรับประทานยาต่อเนื่อง พบแพทย์ตามนัด ทำกายภาพบำบัดอย่างน้อย 3-6 เดือน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการซ้ำ เช่น ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ควบคุมระดับไขมันในเลือด  ควบคุมความดันโลหิตสูง งดสูบบุหรี่ งดเครื่องดื่มแอลลกอฮอล์ รวมถึงการควบคุมอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2.60 จาก 5 จำนวนโหวต 5 โหวด

ผู้เขียน

นพ. ภาณุพงศ์ บำรุงจิตต์ สรุป: สาขาอายุรศาสตร์ อายุรกรรม - ประสาทวิทยา