แชร์ข้อความนี้

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และเวชศาสตร์ทางการกีฬา

บริการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย และให้คำปรึกษา รวมถึงการป้องกันและการรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ในรูปแบบของการผ่าตัด และการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการได้รับบาดเจ็บหรือหลังผ่าตัด ให้การรักษาโดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ, ด้านการส่องกล้องข้อไหล่และข้อเข่า, แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และรังษีแพทย์ ที่มีความรู้และมากประสบการณ์ ให้การรักษาโดยวิธีการส่องกล้อง (Arthroscopic surgery) ทั้งข้อไหล่และข้อเข่า รวมไปถึงการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูทั้งก่อน และหลังการผ่าตัด รักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล HA (Hospital Accreditation), JCI (Joint Commission International)

สาเหตุการเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

เกิดขึ้นได้จาก 2 สาเหตุหลักๆ คือ เกิดจากอุบัติเหตุและการใช้งานมากเกินไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดการอักเสบของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อต่างๆ เส้นเอ็นฉีกขาด ข้อแพลง ข้อเคลื่อน กระดูกแตกร้าว กระดูกหัก เป็นต้น

การให้บริการ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์ทางการกีฬา

Sport Medicine ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ สำหรับการเล่นกีฬา

  • การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมร่างกายก่อนเล่นกีฬา
  • การตรวจสมรรถภาพของร่างกายเพื่อการเล่นกีฬาและการแข่งขัน
  • การวิเคราะห์ และการปรับปรุง การเคลื่อนไหว สมรรถภาพในการกีฬาประเภทต่างๆ
  • การให้คำปรึกษาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นกีฬา

Sport Orthopaedic การรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

  • การรักษาอาการอักเสบของเส้นเอ็นต่างๆ เส้นเอ็นฉีกขาด กล้ามเนื้ออักเสบ ข้อแพลง ข้อเคลื่อน กระดูกแตกร้าว กระดูกหัก
  • การให้การรักษาตามสภาวะการบาดเจ็บ จากการเล่นกีฬา ได้แก่ การรับประทานยา การฉีดยา เข้าเฝือก การทำกายภาพบำบัด การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่และข้อเข่า

Sport Rehabilitation การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการได้รับบาดเจ็บหรือหลังการผ่าตัด

  • การออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างตรงจุด
  • กระฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเพื่อให้มีประสิทธิภาพดังเดิม หรือดีขึ้น

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2.85 จาก 5 จำนวนโหวต 20 โหวด