แชร์ข้อความนี้

ถุงหุ้มเลนส์ตาขุ่นหลังผ่าตัดต้อกระจก รักษาได้ด้วยเลเซอร์ตา ปลอดภัย ลดอาการข้างเคียง

HIGHLIGHTS:

  • เลเซอร์ยิงถุงหุ้มเลนส์ตา เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะถุงหุ้มเลนส์ตาขุ่นหลังผ่าตัดต้อกระจกมาเป็นระยะเวลานาน
  • เทคนิคเลเซอร์ยิงม่านตาให้เป็นรู เหมาะสำหรับผู้ป่วยต้อหินชนิดมุมปิด ที่มีการอุดตันของการระบายน้ำในลูกตา
  • เลเซอร์ยิงมุมตา เหมาะสำหรับผู้ป่วยต้อหินชนิดมุมเปิด โดยนำเลเซอร์ยิงบริเวณมุมตาเพื่อช่วยลดความดันลูกตา ชะลอการผ่าตัดต้อหินในกรณีต้อหินไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยา


ศูนย์จักษุกรรมและเลสิกสมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เปิดให้บริการเลเซอร์ตา โดยใช้เลเซอร์ในการรักษาผู้ป่วยโรคตา แบ่งเป็น แต่ประเภทดังนี้

เลเซอร์ยิงถุงหุ้มเลนส์ตา (LASER YAG Capsulotomy)

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะถุงหุ้มเลนส์ตาขุ่นหลังผ่าตัดต้อกระจก (Posterior Capsular Opacity) มาเป็นระยะเวลานาน โดยผู้ป่วยจะมีอาการตามัว การมองเห็นลดลงไม่ชัดเจนเหมือนหลังผ่าตัดต้อกระจกใหม่ๆ เนื่องจากแสงเข้าไปในตาได้ลดลง  เมื่อจักษุแพทย์ตรวจพบจะทำการยิงเลเซอร์ถุงหุ้มเลนส์บริเวณที่ขุ่นและหนาให้เป็นช่อง ทำให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นชัดเจนได้อีกครั้ง ซึ่งการยิงเลเซอร์เป็นวิธีที่ทำได้ง่าย และรวดเร็ว ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

เลเซอร์ยิงม่านตาให้เป็นรู (LASER Peripheral Iridotomy : LPI)

เหมาะสำหรับผู้ป่วยต้อหินชนิดมุมปิด (Angle Closure Glaucoma) เป็นต้อหินที่มุมของช่องลูกตาส่วนหน้าแคบ ทำให้มีการอุดตันของการระบายน้ำในลูกตา ความดันลูกตาจึงสูงขึ้น บางรายที่ความดันลูกตาสูงอย่างเฉียบพลัน (Acute Angle Closure Glaucoma) ผู้ป่วยจะมีอาการปวดตาอย่างรุนแรง ตาแดง และการมองเห็นลดลงอย่างมาก การรักษาทำได้โดยให้ยาเพื่อลดความดันลูกตาในทันที และเลเซอร์เจาะม่านตาให้เป็นรู เพื่อเปิดทางระบายน้ำในช่องลูกตาให้ความดันในลูกตาลดลง

เลเซอร์ยิงมุมตา (Selective LASER Trabeculoplasty : SLT)

เหมาะสำหรับผู้ป่วยต้อหินชนิดมุมเปิด (Open-Angle Glaucoma) เป็นการนำเลเซอร์มายิงบริเวณมุมตาเพื่อช่วยลดความดันลูกตาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคต้อหิน ในคนที่มีภาวะความดันลูกตาสูง หรือในโรคต้อหินแบบมุมเปิด สามารถใช้เป็นทางเลือกแรกของการรักษาโดยยังไม่ต้องใช้ยาหยอดตาเพื่อลดผลข้างเคียงของยาหยอด และเพิ่มความสะดวกสบายของการรักษา หรืออาจร่วมกับการใช้ยาหยอดตาเพื่อลดจํานวนยาลง และใช้เพื่อชะลอการผ่าตัดต้อหินในกรณีต้อหินไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยา

ข้อดีของการใช้เลเซอร์ในการรักษาผู้ป่วยโรคตา 

  • รักษาซ้ำได้หลายครั้ง
  • สามารถลดความดันภายในลูกตาลงได้เช่นเดียวกับยาหยอดเฉลี่ย 20-25% โดยไม่มีผลข้างเคียงเหมือนการได้รับยาหยอดตา
  • ไม่ต้องหยอดยา เพิ่มความสะดวกสบายในการรักษา

 

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2.95 จาก 5 จำนวนโหวต 61 โหวด

ผู้เขียน

พญ. ปนียา ตปนียางกูร สรุป: สาขาจักษุวิทยา จักษุวิทยา - ต้อหิน