แชร์ข้อความนี้

เด็กออทิสติกกับการมีความรัก

HIGHLIGHTS:

  • ออทิสติกเกิดจากการทำงานผิดปกติของสมอง จนเกิดเป็นความบกพร่องของพัฒนาการด้านภาษา การสื่อสาร ทักษะทางสังคม รวมถึงมีพฤติกรรมที่มีขีดจำกัด มีการแสดงออกที่ผิดปกติจากเด็กทั่วไป
  • เด็กออทิสติก สามารถเรียนรู้ มีความรู้สึกที่จะรัก ผูกพัน มอบความห่วงใยให้คนอื่นที่เขารักได้ เพียงแต่การแสดงออกของความรักของเด็กออทิสติกอาจจะมีน้อยหรือมากไม่เท่ากันและอาจแสดงออกมาแตกต่างจากคนทั่วไป

 

ความรักของ เด็กออทิสติก เริ่มแรกที่ได้มาก็คือสัมผัสจากพ่อแม่หรือคนรอบข้างใกล้ชิดที่มีให้ ซึ่งนั่นจะสร้างประสบการณ์ทางความรักให้กับเขา ทำให้เขาสามารถเรียนรู้ มีความรู้สึกที่จะรัก ผูกพัน มอบความห่วงใยให้คนอื่นที่เขารักได้เช่นกัน เพียงแต่การแสดงออกของความรักของเด็กออทิสติกอาจจะมีน้อยหรือมากไม่เท่ากัน และอาจแสดงออกมาแตกต่างจากคนทั่วไป พ่อแม่และคนรอบข้างจึงมีความสำคัญที่จะต้องคอยช่วยดูแลพวกเขา

เด็กออทิสติก คืออะไร

ภาวะออทิสติก คือ ความผิดปกติของพัฒนาการด้านภาษา การสื่อสาร ทักษะทางสังคม รวมถึงมีพฤติกรรมการแสดงออกบางอย่างที่แตกต่างไป มีความสนใจในสิ่งต่างๆ จำกัด เกิดจากการทำงานผิดปกติของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านต่างๆ ที่กล่าวมา  ความรุนแรงของภาวะนี้มีหลายระดับ ตั้งแต่ความผิดปกติน้อยมากจนคนทั่วไปแทบจะแยกไม่ออก แต่บางครั้งก็รุนแรงจนถึงระดับที่เรียกว่ามากจนคนทั่วไปเห็นถึงความผิดปกติได้ แต่อาจไม่ทราบว่าความผิดปกตินั้นคืออะไรและเกิดจากอะไร ซึ่งเด็กออทิสติกแต่ละคนจะมีรายละเอียดปลีกย่อยของพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันไป

เด็กออทิสติก กับการมีความรัก

จากข้อจำกัดต่างๆ ของเด็กออทิสติก จึงทำให้คนทั่วไปเกิดคำถามว่า “แล้วพวกเขาจะมีความรักแบบหนุ่มสาว ได้หรือไม่ และอย่างไร”

คำตอบคือ “ได้” จากที่อธิบายความหมายของออทิสติกมาตั้งแต่ต้น ก็เพื่อให้ได้ทำความเข้าใจและตอบคำถามที่สงสัย แต่นั่นก็เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละครอบครัวและบุคคล เราคงไม่สามารถดูแลหรือทำการรักษาเด็กออทิสติกให้หายหรือช่วยทำให้พวกเขามีความรักจนเป็นฝั่งเป็นฝาได้ แต่เราสามารถช่วยดูแลและร่วมวางแผนระหว่างพ่อแม่และแพทย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถที่จะยอมรับผลลัพธ์ต่างๆ ที่จะตามมาจากการตัดสินใจว่าจะให้เขามีหรือไม่มีแฟน ไปจนกระทั่งแต่งงาน ทุกการตัดสินใจอาจมีผลลัพธ์ทั้งที่สมบูรณ์แบบและผลลัพธ์ที่มีความเสี่ยง จะดีหรือไม่ดีแล้วแต่บริบทของแต่ละบุคคลและครอบครัว การมีความรัก การแต่งงาน จนถึงอนาคตของการมีชีวิตคู่ อาจดีสำหรับเด็กออทิสติกคนหนึ่งแต่ในทางกลับกันก็อาจไม่ดีสำหรับอีกคนหนึ่ง หากอีกฝ่ายยอมรับสภาวะของเด็กที่เป็นออทิสติกได้ ก็จะสามารถรักและแต่งงานอยู่ด้วยกันได้ในอนาคต แต่คงไม่มีหลักประกันใดที่จะบอกว่าความรักจะยั่งยืนแค่ไหน

ความรุนแรงของความรักของเด็กออทิสติก

ถ้าพูดกันตรงๆ ก็เป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งทางจิตใจและส่งผลถึงอารมณ์จนนำไปสู่ความรุนแรงของความสัมพันธ์ เนื่องจากเด็กออทิสติกมีความสามารถจำกัดในการสื่อสาร และพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกับคนอื่น ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตคู่ซึ่งคงต้องดูแลเป็นพิเศษ

หากมีแฟนที่เป็นออทิสติก

หากลูกหรือคนในครแบครัวมีแฟนเป็นออทิสติก ในฐานะของพ่อแม่ควรศึกษาวิธีดูแลสภาพจิตใจของเด็กกลุ่มนี้ เพื่อพยายามทำความเข้าใจให้ความรักของพวกเขานั้นเป็นไปในรูปแบบที่อิสระ ควรสอนหรือแนะนำให้ไม่เกิดการคาดหวัง ให้คบหากันไปแบบเพื่อน ถ้อยทีถ้อยอาศัย สอนให้รู้จักมีความอดทน ความเมตตากรุณา ยอมรับตัวตนของแต่ละฝ่ายแบบไม่ต้องมีข้อแม้มากนัก และที่สำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องอย่าพูดเปรียบเทียบความรักของพวกเขากับคนอื่นๆ

ที่สำคัญ เราอาจต้องใช้เวลาและใช้ความอดทนในการทำความเข้าใจถึงตัวเด็กออทิสติกให้มากขึ้น พยายามทำความเข้าใจและยอมรับวิธีการแสดงออกถึงความรักของเด็กออทิสติกที่มีให้กับเรา ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากการแสดงออกทั่วไปที่เราเคยรับรู้มา แต่ความรักก็คือความรัก ขอเพียงพ่อแม่ คนรอบข้างเปิดใจ เด็กออทิสติกก็มีความรักให้เราและรับรู้ได้ถึงความรักที่เรามีให้ต่อพวกเขา ซึ่งเขาอาจจะได้เอาความรักนี้ไปปรับใช้กับความรักของพวกเขาเองได้ไม่มากก็น้อย


บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสมิติเวช

สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 4.65 จาก 5 จำนวนโหวต 31 โหวด

ผู้เขียน

พญ. ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว สรุป: สาขาจิตเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชศาสตร์