แชร์ข้อความนี้

เจ้าตัวน้อย…กับภาวะขาโก่ง

HIGHLIGHTS:

 • ภาวะขาโก่ง จะพบลักษณะที่เข่าทั้งสองข้างโค้งแยกออกจากกันในขณะที่ยืนเท้าชิดกัน
 • โรคเบล้าธ์ พบในรายที่ยังคงมีขาโก่งหลังอายุ 2 ปี หรือเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์
 • ภาวะขาดวิตามินดี พบในเด็กที่มีน้ำหนัก ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ มีภาวะทุพโภชนาการ การขาดวิติามินดีทำให้การสร้างกระดูกไม่สมบูรณ์ เกิดภาวะกระดูกผิดรูปได้

ภาวะขาโก่งในเด็ก

ภาวะขาโก่งในเด็กเป็นเพียงอาการแสดง ยังไม่ใช่การวินิจฉัย มีทั้งเกิดตามปกติ และเกิดจากความผิดปกติ มีสาเหตุต่างๆ ดังนี้

 • ขาโก่งตามธรรมชาติ โดยปกติเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี จะมีขาโก่งได้ตามธรรมชาติอยู่แล้ว รวมถึงในรายที่เป็นกรรมพันธุ์ ที่ยังอาจพบว่าขายังโก่งอยู่หลังอายุ 2 ปี เด็กที่มีขาโก่งส่วนมากอยู่ในกลุ่มนี้ หลังอายุ 2 ปีแนวขาจะค่อยๆโก่งลดลงเอง

 • ขาโก่งที่เกิดจากความผิดปกติ ในกรณีที่เด็กยังคงมีขาโก่งหลังอายุ 2 ปี หรือมีประวัติอื่นๆที่ทำให้สงสัยว่าจะมีความผิดปกติร่วมด้วย จำเป็นต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติม ได้แก่
  1. โรคเบล้าธ์ ในรายที่ยังคงมีขาโก่งหลังอายุ 2 ปี หรือเด็กที่มีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ อาจพิจารณาส่งเอกซเรย์ จะพบความผิดปกติ การรักษามีตั้งแต่ สังเกตอาการ ใส่อุปกรณ์ดามขา จนไปถึงการผ่าตัด ตามความรุนแรงของโรค
  2. ภาวะขาดวิตามินดี ในเด็กที่มีน้ำหนัก ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ มีภาวะทุพโภชนาการ การตรวจด้วยเอกซเรย์จะพบความผิดปกติ จากนั้นยืนยันการวินิจฉัยและให้การรักษาร่วมกับกุมารแพทย์
  3. โรคกระดูกพันธุกรรม ในเด็กที่ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ และอาจมีประวัติครอบครัวหรือไม่ก็ได้ ตรวจโดยเอกซเรย์จะพบความผิดปกติ จากนั้นยืนยันการวินิจฉัยและให้การรักษาร่วมกันกับกุมารแพทย์
  4. สาเหตุอื่นๆ เช่น การบาดเจ็บ ติดเชื้อ หรือเนื้องอก ที่เกิดบริเวณใกล้ข้อต่อ ส่งผลให้การเจริญเติบโตผิดปกติ การรักษาขึ้นอยู่กับการวินิจฉัย

 

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 3.57 จาก 5 จำนวนโหวต 7 โหวด

ผู้เขียน

นพ. ภูรินนท์ สรวงยานนท์ สรุป: สาขาออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - กระดูกเด็ก