แชร์ข้อความนี้

Banner-01.jpg

โครงการ   Empower Disable  เป็นโครงการที่กระทำต่อเนื่องมาจากการที่ รพ.  สมิติเวช ได้เข้าร่วมในโครงการ เพิ่มโอกาสการมีอาชีพและมีงานทำของคนพิการภายใต้การปฎิบัติตาม มาตรา  35  แห่ง พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ด้วยการสนับสนุนเงินในการช่วยเหลือคนพิการทั้งหมด  37   สิทธิ์ แบ่งเป็น ซื้อเครื่องจักรในการทำธุรกิจ 20 สิทธิ์ และ ประสานสิทธิ์บรรเทาทุกข์ ( การส่งคนพิการไปตามบ้านเพื่อให้ความรู้ถึงสิทธิต่างๆ ของผู้พิการและผู้ป่วยติดสูงอายุติดเตียงที่)  อีก 17  สิทธิ์ รวมเป็นเงินทั้งหมด 4,051,500  บาท   ซึ่งพวกเขาสามารถนำไปสร้างอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว  และมีความรู้เพื่อรักษาสิทธิของตัวเองในการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

จากนโยบายของสมิติเวช ในเรื่องการดูแลเอาใจใส่คนในชุมชน จึงเกิดเป็นโครงการ  Empower Disable  ขึ้นภายใต้สโลแกนที่ว่า พวกเราทำได้ พวกเขาก็ทำได้  ได้จัดกิจกรรมมากมาย  รวมถึงสนับสนุนสินค้าที่ผลิตโดยคนพิการนำมาเป็นของที่ระลึกภายใต้แบรนด์สมิติเวช   อาทิ ตุ๊กตาหมี  เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ผลิตภายใต้คำแนะนำของแพทย์ เวชศาสตร์ ที่ รพ. สมิติเวช และ รับน้ำหนักได้ถึง  150  กิโลกรัม  และ  Tray Foam   และหมอนรองคอ  

กิจกรรมที่ผ่านมา

การประชาสัมพันธ์ โครงการ  Empower

VDO เกี่ยวกับโครงการ Empower