แชร์ข้อความนี้

หลักการและเหตุผล

อุบัติการณ์ของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ในประเทศไทย จะมีประมาณ 8-10 คน ต่อเด็กเกิดใหม่ 1,000 คน ดังนั้นในแต่ละปีจะมีเด็กเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดสูงถึงประมาณ 7,000-8,000 คน ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งอาจหายได้ด้วยการรักษาทางยา ส่วนอีกครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 3,500-4,000 คนนั้น จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด มิฉะนั้นจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หรือมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ โดยร้อยละ 20 จะเสียชีวิตในขวบปีแรก ในทางกลับกันการผ่าตัดหัวใจจะเป็นการช่วยให้เด็กๆเหล่านี้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีคล้ายการได้ชีวิตใหม่

โรงพยาบาลสมิติเวช   ศรีนครินทร์    จึงมีแนวคิดที่จะดำเนินการประสานกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์      ในการจัดตั้งกองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็กขึ้น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจและเป็นเป็นการเปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางในการผ่าตัดหัวใจแก่ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และปัจจุบันปี กองทุนนี้ผ่าตัดเด็กไปแล้ว 128 คน

พ.ศ. 2557 ด้วยความพร้อมด้านทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย จึงมุ่งเน้นการรักษาโรคทางพันธุกรรมในเด็ก จึงก่อตั้ง กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ไขกระดูกเด็กเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ต้องรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปัจจุบันปี กองทุนนี้ปลูกถ่ายไขกระดูกเด็กไปแล้ว 5 คน 

พ.ศ. 2559  กองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ แก้ไขกระดูกหลังคด จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเด็กจนถึงวัยรุ่นที่ประสบกับภาวะโรคกระดูกสันหลังคดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยในปัจจุบันได้ผ่าตัดให้กับเด็กไปแล้ว 7 คน

ผู้สนใจบริจาคเงินเพื่อร่วมมอบชีวิตใหม่ให้กับเด็กๆ บริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคหน้าเคาน์เตอร์การเงินของสมิติเวช ทั้ง 3 สาขา สุขุมวิท ศรีนครินทร์ ศรีราชา

  • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารศูนย์ทันตกรรม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 196-2-08745-6 ชื่อบัญชี “มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ เพื่อกองทุนสมิติเวช ชีวิตใหม่หัวใจเด็ก”
  • ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชีมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติเพื่อกองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ไขกระดูกเด็ก เลขบัญชี 196-2-08746-4
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 020-222-222

กิจกรรมที่ผ่านมา