เส้นทางแห่งการดูแล 

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลสมิติเวช “เส้นทางแห่งการดูแล” ของเรา เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายจากโรงพยาบาลแรกที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยในเพียงจำนวน 100 ราย สู่การขยายตัวเป็นโรงพยาบาลจำนวน 3 แห่งที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยในรวมกันแล้วจำนวนถึง 800 ราย เรามีความภูมิใจที่มีผู้ป่วยในแต่ละปีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคนให้ความไว้วางใจใช้บริการเรา โดยร้อยละ 40 เป็นผู้ป่วยชาวต่างประเทศซึ่งเดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศจากแดนไกล

ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมิติเวชแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างไม่เปลี่ยนแปลงด้วยความพึงพอใจอย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง โรงพยาบาลสมิติเวชเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนานานาชาติทางการแพทย์ (medical symposium) การเข้าร่วมการประชุม การอบรม และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระทั้งในและต่างประเทศของบุคลากรได้ช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ได้ขับเคลื่อนการบริการอันเป็นเลิศและได้รับการยอมรับจากหลาย ๆ องค์กร รวมถึง องค์การอนามัยโลก (WHO) และสถาบัน JCI ซึ่งได้ให้การรับรองโรงพยาบาลสมิติเวชทั้งสามแห่ง คือโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา