แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมลดน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสม

นอกจากการดูแลและควบคุมทางด้านโภชนาการ การรับประทานอาหารที่ถูกต้องแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการลดน้ำหนักที่ถูกหลัก คือ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้นอกเหนือจากการเข้ารับบริการจาก Life Center แล้วจึงต้องเข้ารับโปรแกรมการเพิ่มสมรรถภาพรายบุคคลจาก Sport & Orthopedic Center (SOC) หรือ ศูนย์กระดูก ข้อ และการแพทย์กีฬา ควบคู่ไปด้วยเพื่อผลลัพธ์เป็นร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

“สำหรับเรื่องการลดน้ำหนัก SOC ดูแลเรื่องของโปรแกรมการออกกำลังกาย ที่หลักการของการลดน้ำหนัก คือ ในแต่ละวันนั้นพลังงานที่ถูกเผาผลาญไปนั้นจะต้องมากกว่าพลังงานที่กินและได้รับเข้าไป ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีอัตราและปริมาณการเผาผลาญที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทาง SOC จะให้คำแนะนำ แล้วก็สร้างโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้กับคนไข้แต่ละคนครับ” ดร. เบญจพล เบญจพลากร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพและการออกกำลังกายของ Sport & Orthopedic Center โรงพยาบาลสมิติเวช อธิบายเกี่ยวกับบริการของ SOC

“โดยปกติแล้วโปรแกรมการออกกำลังกายจะต้องประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก คือ รูปแบบการออกกำลังกาย (เช่น aerobic training หรือ strength training) ระยะเวลา ความหนัก ความถี่ของการออกกำลังกายแต่ละแบบ โดยเราจะออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมให้กับคนไข้แต่ละคน เช่น โปรแกรมออกกำลังกายและการดูแลเรื่องอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก เราอาจจะสร้างโปรแกรมที่มุ่งเน้นการเผาผลาญพลังงาน โดยจะจัดเป็นโปรแกรมระยะเวลา 10 สัปดาห์ ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยมีการดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลานอกจากน้ำหนักที่ลดลง เรายังมุ่งเน้นในการสร้างนิสัยและวิธีการในการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม และที่สำคัญที่สุด คือ ปลอดภัย โดยมีเป้าหมายคือ ทุกคนจบโปรแกรมกลับไปโดยมีน้ำหนักที่พอดี มีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ

”เพราะการกำจัดน้ำหนักส่วนเกินนั้นให้ผลลัพธ์ที่มากกว่าเพียงความสมส่วน หากหมายถึงการเรียกคืนความมั่นใจและสุขภาพที่ดีให้กลับคืนมา ทั้ง 2 บริการของโรงพยาบาลสมิติเวช จึงถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์ที่น่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพทุกคน

 


ดร. เบญจพล เบญจพลากร

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 3.62 จาก 5 จำนวนโหวต 58 โหวด