แชร์ข้อความนี้

การออกกำลังท่ามกลางมลพิษ

HIGHLIGHTS:

 • การออกกำลังกายในที่ที่มีมลพิษจะเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคหอบหืดได้
 • การออกกำลังกายในระดับที่ค่อนข้างหนัก จะทำให้ร่างกายได้รับมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นจากปกติ
 • การออกกำลังกายกลางแจ้ง ควรเลือกเวลาที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายใกล้ถนนที่มีการสัญจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

 

การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญต่อการมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี ช่วยพัฒนาระบบปอดและระบบไหลเวียนเลือดให้แข็งแรง แต่เมื่อมีการสัมผัสมลพิษทางอากาศในขณะออกกำลังกาย ผลลัพธ์ต่อสุขภาพอาจเป็นไปในทางตรงกันข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้นั้นมีโรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคระบบไหลเวียนเลือดอื่น ๆ

แม้ว่าจะไม่ได้ออกกำลังกาย การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศก็สามารถก่อให้เกิดปัญหากับสุขภาพ แต่เมื่อมีมลพิษทางอากาศในขณะที่กำลังออกกำลังกาย ปัญหาต่อสุขภาพอาจมีความรุนแรง “เพิ่มขึ้น” ได้

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นนี้ อาจเป็นไปได้ว่า ในช่วงกิจกรรมการออกกำลังกาย เรามักจะมีการหายใจที่ลึกขึ้น สูดอากาศเข้าไปถี่มากขึ้น และมีแนวโน้มที่หลายท่านจะหายใจผ่านทางปาก หากออกกำลังกายในระดับที่ค่อนข้างหนัก ซึ่งอาจทำให้ได้รับมลพิษทางอากาศเข้าไปเพิ่ม (ในกรณีหลัง อากาศที่เข้าสู่ปอดจะไม่ได้ผ่านระบบกรองเหมือนการหายใจปกติทางจมูก)

ปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดจากมลพิษทางอากาศ ได้แก่

 • เพิ่มโอกาสในการเกิดอาการของโรคหอบหืด
 • ทำให้อาการของคนไข้ที่มีโรคปอดอยู่เดิมแย่ลง
 • เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองแบบเฉียบพลัน
 • อาจก่อความเสียหายระยะยาวในระบบทางเดินหายใจ
 • เพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดหรือกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆ

สิ่งที่ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องมลพิษทางอากาศและการออกกำลังกาย คือ เรื่องระดับของมลพิษ และระยะเวลาที่มีการสัมผัส แต่ด้วยเพราะการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่ชัดเจน จึงไม่แนะนำให้เลิกออกกำลังกายกลางแจ้งทั้งหมด (ยกเว้นกรณีมีข้อแนะนำจากแพทย์ที่ดูแลท่านอยู่) แต่ควรจะหาวิถีทางเพื่อให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศขณะออกกำลังกายให้น้อยที่สุด เช่น

 • ตรวจสอบระดับมลพิษทางอากาศจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น aqmthai.com ของกรมควบคุมมลพิษ หรือจากทางหนังสือพิมพ์บางฉบับ
 • เลือกเวลาออกกำลังกายที่เหมาะสม แนะนำให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายใกล้ถนนสัญจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
 • หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศสูง ยกตัวอย่างเช่น ระดับมลพิษมีแนวโน้มที่จะสูงที่สุดและจะลดลงตามระยะห่างจากถนน หรือสภาพแวดล้อมในเมืองมักมีระดับมลพิษสูงกว่าชานเมือง
 • อาจสลับจากการออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นการออกกำลังกายในร่มเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่คุณภาพอากาศไม่ดี

และหากท่านใดมีโรคประจำตัว โดยเฉพาะกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจหรือระบบไหลเวียนเลือดอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับ

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

หยุดโรคร้ายด้วยวัคซีน ทั้งครอบครัว

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 4.71 จาก 5 จำนวนโหวต 56 โหวด

ผู้เขียน

นพ. ณัฐพล โรจน์เจริญงาม สรุป: เวชปฏิบัติทั่วไป เวชปฏิบัติทั่วไป