แชร์ข้อความนี้

การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก

เป็นวิธีการตรวจเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติในโพรงมดลูก ที่มีความแม่นยำสูง โดยใช้กล้องขนาดเล็กส่องเข้าไปในโพรงมดลูก

ใครบ้างที่ควรได้รับการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก

  1. ประจำเดือนผิดปกติ เช่น ปริมาณมาก กระปริดกระปรอย
  2. เลือดออกจากช่องคลอดในวัยหมดระดู
  3. มีบุตรยาก
  4. สงสัยเนื้องอกในโพรงมดลูก, พังผืด, สิ่งแปลกปลอม

นอกจากการวินิจฉัยแล้ว ยังสามารถใช้วิธีส่องโพรงมดลูกทำการผ่าตัด หรือตัดชิ้นเนื้อไปตรวจได้ เช่น

  1. การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเมื่อสงสัยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
  2. การตัดเนื้องอกหรือติ่งเนื้อในโพรงมดลูก
  3. การเลาะพังผืดในโพรงมดลูก
  4. การตัดการเจริญผิดปกติของมดลูก ชนิดมีผนังกั้นกลางโพรงมดลูก
  5. การผ่าตัดลอกเยื่อบุโพรงมดลูก เพื่อแก้ไขภาวะประจำเดือนมามากผิดปกติ (Endometrtial ablation)
  6. การคีบเอาห่วงคุมกำเนิดที่ค้างอยู่ในโพรงมดลูก หรือสิ่งแปลกปลอมในโพรงมดลูกออก

การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก เป็นหัตถการที่มีประโยชน์มาก ช่วยลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล เนื่องจากผู้ป่วยสามารถกลับบ้าน หลังทำหัตถการ 4-6 ชั่วโมง อีกทั้งยังช่วยลดการผ่าตัดทางหน้าท้องที่ไม่จำเป็นได้

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา มีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีความพร้อมในการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก ดังที่กล่าวข้างต้นนะคะ

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2.45 จาก 5 จำนวนโหวต 11 โหวด

ผู้เขียน

พญ. กิตติพร ปรีดาธรรม สรุป: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สูตินรีเวชวิทยา - ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช