แชร์ข้อความนี้

ผิดมั้ยถ้าลูกถนัดมือซ้าย

HIGHLIGHTS:

  • จากสถิติพบว่าทั่วโลกมีคนถนัดขวาประมาณ 90% ขณะที่มีคนถนัดซ้ายประมาณ 10% ในการศึกษาที่ผ่านมาได้อธิบายถึงความถนัดของมนุษย์ว่าถูกกำหนดตามพันธุกรรม
  • คนที่ถนัดมือขวามีการทำงานควบคุมทักษะกล้ามเนื้อโดยสมองซีกซ้าย ส่วนคนที่ถนัดซ้ายจะมีการทำงานควบคุมกล้ามเนื้อของสมองซีกขวา
  • ผู้ปกครองสามารถปรับเปลี่ยนความความถนัดจากซ้ายให้เป็นขวา ควรทำในช่วงเด็กอายุ 1-3 ปี โดยสังเกตจากการใช้มือซ้ายในการหยิบจับของเล่น จับช้อนทานข้าว

 

ถนัดมือซ้าย

พ่อแม่บางคนมักกังวลที่ลูกดูถนัดใช้มือซ้ายมากกว่า จนมีคำถามบ่อยๆว่าต้องปรับเปลี่ยนการใช้มือข้างที่ถนัดของลูกหรือไม่ เพราะกลัวว่าสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ส่วนใหญ่ถูกคิดค้นและผลิตมาเพื่อรองรับแต่คนถนัดขวา ซึ่งอาจทำให้เด็กมีปัญหาในการดำเนินชีวิต

อย่างไรก็ตามการที่ถนัดซ้ายถือเป็นเรื่องความถนัดตามธรรมชาติเฉพาะบุคคล ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด จากสถิติพบว่าทั่วโลกมีคนถนัดขวาประมาณ 90% ขณะที่มีคนถนัดซ้ายประมาณ 10% ในการศึกษาที่ผ่านมาได้อธิบายถึงความถนัดของมนุษย์ว่าถูกกำหนดตามพันธุกรรม กระบวนการทำงานสมองควบคุมกล้ามเนื้อและระบบประสาทสัมผัส คนที่ถนัดมือขวา จะมีการทำงานควบคุมทักษะกล้ามเนื้อโดยสมองซีกซ้าย ส่วนคนที่ถนัดซ้ายจะมีการทำงานควบคุมกล้ามเนื้อของสมองซีกขวา

ในเด็กอายุ 0-1 ปี มักมีการใช้งานมือหรืออวัยวะ 2 ข้างเท่าๆกัน แต่หากคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าลูกมีการใช้มือถนัดข้างใดข้างหนึ่งในช่วงวัยนี้ อาจต้องเฝ้าระวังว่ามืออีกข้างนั้นมีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือไม่ ส่วนในช่วงอายุ 1-3 ปี เด็กโดยทั่วไปจะเริ่มแสดงให้เห็นว่าถนัดมือข้างไหน โดยจะสังเกตจากการใช้มือข้างนั้นในการหยิบจับของเล่น จับช้อนทานข้าว ซึ่งหากในช่วงวัยนี้ผู้ปกครองต้องการปรับเปลี่ยนความถนัดจากซ้ายให้เป็นขวาก็ควรทำในช่วงวัยนี้ โดยกระตุ้นให้เด็กหยิบจับของ จับดินสอเขียน จับช้อนโดยมือขวาเป็นหลัก หากเด็กทำตามต้องการก็อาจชมเชยเด็ก ส่วนวิธีการควรเป็นไปอย่างนุ่มนวล ไม่กดดันเด็กจนเกินไป เพราะช่วงอายุมากกว่า 3 ปี เด็กจะเริ่มแสดงมือถนัดที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ นั่นแสดงถึงเด็กถนัดมือข้างนั้นไปแล้ว ซึ่งในช่วงอายุนี้ไม่แนะนำการปรับเปลี่ยนแล้ว ควรปล่อยไปตามธรรมชาติที่เด็กถนัด เพราะการไปปรับเปลี่ยนมือถนัดเมื่อเด็กอายุมากแล้วอาจมีผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อ พัฒนาการทางอารมณ์ และพฤติกรรมอื่นๆ ของเด็กได้

อย่างไรก็ตามไม่ว่าลูกจะถนัดซ้ายหรือขวามิใช่ประเด็นสำคัญ เด็กต่างก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีพัฒนาการที่ดีตามวัย มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ เห็นจากคนสำคัญระดับโลก นักกีฬาที่มีชื่อเสียงหลายคนที่ถนัดซ้าย

สิ่งสำคัญกว่าคือการที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจ รู้ทักษะการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก หาทักษะความถนัดของลูกในด้านอื่นๆ ต่อไป  เพื่อสร้างเวลาคุณภาพที่ดีร่วมกัน


บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสมิติเวช

สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2.53 จาก 5 จำนวนโหวต 19 โหวด

ผู้เขียน

พญ. ดวงเดือน ชินรุ่งเรือง สรุป: สาขากุมารเวชศาสตร์ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม