แชร์ข้อความนี้

แผนรับมือมะเร็งลำไส้ใหญ่

HIGHLIGHTS:

 • มะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มต้น มักจะไม่มีอาการหรือสัญญาณเตือนใดๆให้เห็น
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถป้องกันได้ถ้าได้รับการวินิจฉัยทันเวลา
 • การส่องกล้องลำไส้ใหญ่เป็นวิธีที่ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

“ลำไส้ใหญ่เป็นอวัยวะสำคัญของระบบขับถ่าย ซึ่งมีหน้าที่เก็บกากอาหารและดูดซึมน้ำซึ่งหลงเหลืออยู่ก่อนบีบตัวส่งอุจจาระไปยังทวารหนัก”

รู้จักมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่พบมากเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งทั้งหมดที่เกิดในคนไทย และเป็นอันดับ 1-2 ในผู้ชายไทย โดยมักเกิดตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไป  โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะทราบว่าตนเองเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพราะในระยะเริ่มแรก อาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่จะยังไม่แสดงให้เห็นมากนัก ดังนั้นคนส่วนใหญ่จะทราบก็ต่อเมื่ออยู่ในระยะ 3-4  แล้ว  ซึ่งทำให้การรักษาได้ผลไม่ดีนัก

อาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่

 • เลือดออกทางทวารหนัก (Rectal bleeding)
 • ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency anemia)
 • อาการปวดท้อง (Abdominal pain)
 • ลักษณะการถ่ายอุจจาระเปลี่ยนไป (Change of bowel habit)
 • ภาวะลำไส้อุดตันหรือทะลุ (Bowel obstruction or perforation)

เข้ารับการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่วันนี้ … มีประโยชน์อย่างไร ?

การวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ทำได้โดยการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)  ซึ่งสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่มะเร็งมีขนาดเล็ก  ผู้ป่วยยังไม่มีอาการเตือน  บ่อยครั้งที่สามารถตรวจพบติ่งเนื้อ (polyp) ซึ่งจะกลายเป็นมะเร็งได้ถ้าทิ้งไว้ไม่ตัดออก  แพทย์สามารถใช้เครื่องมือเก็บชิ้นเนื้อ (Biopsy) จากก้อนในลำไส้หรือตัดติ่งเนื้อ (Polypectomy) ออกทันทีที่ตรวจพบ  การส่องกล้องและตรวจชิ้นเนื้อจะสามารถวินิจฉัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างแม่นยำ  ทำให้สามารถตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ตั้งแต่ระยะแรกหรือป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้

ควรเข้ารับการตรวจตอนไหน ?

มะเร็งส่วนใหญ่จะตอบสนองต่อการรักษาเป็นอย่างดีหากอยู่ในระยะแรกเริ่ม มะเร็งลำไส้ก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรักษาก่อนเชื้อมะเร็งแพร่กระจาย

 •  เริ่มตั้งแต่อายุ 50 ปี ควรรับการตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องทุกๆ 5-10 ปี (ควรปรึกษาแพทย์) เพื่อค้นหาติ่งเนื้อ เนื้องอก หรืออาการผิดปกติอย่างอื่น บางรายอาจต้องตรวจบ่อยขึ้นหากพบความผิดปกติที่มีความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นมะเร็ง วิธีส่องกล้องลำไส้ใหญ่เป็นวิธีที่ดีที่สุดและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับทั่วโลก
 • ผู้ที่มีญาติใกล้ชิดเป็นมะเร็งในทางเดินอาหารสามารถส่องกล้องตรวจเร็วขึ้นได้ (ควรปรึกษาแพทย์)
 • กรณีที่ไม่พร้อมส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เริ่มตั้งแต่อายุ 50 ปี ควรตรวจการมีเลือดปนในอุจจาระ (Fecal Occult Blood Test) ซึ่งจะคอยตรวจเลือดที่ปนในอุจจาระ เนื่องจากมะเร็งในลำไส้ใหญ่อาจทำให้มีเลือดออกภายในแต่เรามองไม่เห็น อย่างไรก็ดี อาการอื่นๆ ก็สามารถเป็นสาเหตุของเลือดในอุจจาระได้เช่นกัน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการตรวจที่ดี  วิธีนี้จำเป็นต้องตรวจอย่างน้อย 3 ครั้งในการตรวจแต่ละรอบ  และตรวจเป็นประจำทุกปี  ถ้าตรวจพบเลือดปนในอุจจาระจะต้องส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ต่อเพื่อยืนยันและแก้ไขความผิดปกติในลำไส้

จะลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่  ได้อย่างไร ?

 • ลดอาหารที่อาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่น  อาหารประเภทปิ้งย่าง อาหารทอด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • เพิ่มอาหารที่มีกากใยและแคลเซียม อาจลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่

แนวทางการรักษาของโรคนี้เป็นอย่างไร ?

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการผ่าตัดเป็นวิธีหลักที่จำเป็น ให้ผลการรักษาที่ดีถ้าตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรก  แพทย์จะตัดลำไส้ส่วนที่เป็นมะเร็งทิ้ง หลังผ่าตัดลำไส้ออกไปบางส่วนแล้ว  ส่วนมากแพทย์จะต่อลำไส้ส่วนที่เหลือให้เป็นทางผ่านของอาหารได้ตามปกติ  ยกเว้นมะเร็งบางตำแหน่งอาจไม่สามารถต่อลำไส้ส่วนที่เหลือได้  เช่น  มะเร็งที่ปากทวารหนัก  ซึ่งหลังจากแพทย์ตัดก้อนมะเร็งออกแล้วจะมีเนื้อลำไส้เหลือไม่พอที่จะต่อลำไส้ได้  ทำให้ต้องเจาะช่องให้ถ่ายอุจจาระออกทางหน้าท้อง  นอกจากนั้นผู้ป่วยบางรายอาจต้องได้รับยารักษามะเร็งเพิ่มเติม  ขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งที่เห็นจากการผ่าตัดและผลชิ้นเนื้อซึ่งแพทย์จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

สอบถามข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่
Line@ ได้ที่ ID : @samitivejthonburi

เพิ่มเพื่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 3.20 จาก 5 จำนวนโหวต 10 โหวด

ผู้เขียน

นพ. ประเสริฐ แก้วสมนึกสกุล สรุป: สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร