แชร์ข้อความนี้

มฤตยูร้ายไวรัสตับอักเสบซี หายขาดได้

“ไวรัสซีจะทำให้ผู้ป่วยมีตับอักเสบเรื้อรัง มีการทำลายเซลล์ตับไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผังผืดในตับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนตับแข็ง และเป็นมะเร็งตับได้ในที่สุด”

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสถาบันโรคตับและทางเดินอาหาร โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบซี ในคอลัมน์ Liver Expert รู้จริงเรื่องตับกับสมิติเวช สุขุมวิท หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เตือนให้ระวังเป็นโรคไวรัสตับอีกเสบซี เนื่องจากพบว่าปัจจุบันคนไทยมากกว่า 1 ล้านคนติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ซึ่งไวรัสซีจะเข้าไปทำลายเซลล์ตับของผู้ป่วยที่มีตับอักเสบเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผังผืดในตับมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็นตับแข็ง การทำงานของตับผิดปกติ และแย่ลงเรื่อยๆ จนเกิดภาวะตับวายเรื้อรัง ผู้ป่วยในระยะนี้จะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน) ท้องมาน มีอาการทางสมองจากภาวะตับวาย และสามารถทำให้เกิดมะเร็งตับได้ในที่สุด

ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ ปัจจุบันไวรัสตับอักเสบซีสามารถรักษาให้หายขาดได้ถึงร้อยละ 70-85 ด้วยยาฉีด Pegylated interferon ร่วมกับการกินยา Ribavirin โดยที่โอกาสการหายขึ้นกับสายพันธุ์ของไวรัสซีด้วย ขณะนี้มีการศึกษาวิจัยยากินต้านไวรัสซีอีกหลายตัว ขณะนี้มีการศึกษาวิจัยยากินต้านไวรัสซีอีกหลายตัว ซึ่งบางตัวสามารถใช้ได้กับทุกสายพันธุ์ และในอนาคตอันใกล้เรามีแนวโน้มที่จะรักษาด้วยยากินต้านไวรัสโดยไม่ต้องใช้ยาฉีดร่วมด้วย ซึ่งเป็นความหวังที่น่าสดใสที่จะทำให้การรักษาสะดวกง่ายขึ้น ผลข้างเคียงน้อย และไม่ต้องฉีดยา แต่มีอากาสหายเพิ่มมากขึ้น

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 0 จาก 5 จำนวนโหวต 0 โหวด

ผู้เขียน

รศ.นพ. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ สรุป: สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร