แชร์ข้อความนี้

Expert’s Talk รู้ทันโรคร้าย…ด้วยรหัสพันธุกรรม

GeneSNPTest

ยีน (Gene) เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของชีวิต ที่กำหนดให้คนเราแต่ละคนมีลักษณะภายใน ภายนอกที่แตกต่างกันออกไป การตรวจ Gene SNP Test เป็นการตรวจเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางพันธุกรรม ความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังซับซ้อน อาทิ โรคมะเร็งบางชนิด ได้ถึง 24 ชนิด ประเมินการตอบสนองต่อยา ช่วยวางแผนจัดสมดุลอาหารและโภชนา เพื่อนำไปสู่การปรับไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวิตที่เหมาะสม ประโยชน์สูงสุดจากการตรวจขึ้นอยู่กับว่า

แต่ละบุคคลจะสามารถนำมาปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตได้หรือไม่? วิธีการตรวจยีนนั้นแสนง่าย เพียงเก็บตัวอย่างน้ำลาย รอผลวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมเพียง 4 สัปดาห์ เท่านั้น โดยผลการตรวจทุกอย่างจะเป็นความลับของผู้ป่วย

 

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2.80 จาก 5 จำนวนโหวต 5 โหวด

ผู้เขียน

พญ. จิตแข เทพชาตรี สรุป: