แชร์ข้อความนี้

ยากันเลือดแข็งตัวชนิดใหม่

ยากันเลือดแข็งตัวชนิดใหม่

ในอดีตเมื่อผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยากันเลือดแข็งตัว ยาที่ใช้ถ้าเป็นชนิดกินมีอย่างเดียวคือ warfarin ซึ่งการใช้ยาชนิดนี้มีความยากลำบากในการปรับระดับยาให้อยู่ในจุดที่ต้องการ เนื่องจากยาตัวนี้มีปฏิกิริยากับอาหารและยาต่างๆค่อนข้างมาก เช่น ถ้ากินผัก ผลไม้มากเกินไป จะไปต้านฤทธิ์ของยา ในขณะเดียวกันถ้ากินเนื้อสัตว์มากเกินไป ก็จะทำให้ยาออกฤทธิ์มากขึ้น ทำให้การปรับระดับยายากมาก ผู้ป่วยต้องมาเจาะเลือดบ่อยๆ และต้องระมัดระวังในการกินอาหารต่างๆ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันมีผู้คิดค้นยาต้านการแข็งตัวของเลือดออกมาใหม่ ที่ไม่ต้องเจาะเลือดดูระดับยา ไม่ต้องระวังเกี่ยวกับการกินอาหาร ในประเทศไทยมีการนำมาใช้แล้ว เรียกชื่อยากลุ่มนี้ว่า NOAC (Novel oral anticoagulant หรือ Non vitamin K antagonist oral anticoagulant) เช่นยา Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran

ยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงเรื่องเลือดออกพอๆกับ warfarin แต่มีข้อได้เปรียบในแง่การบริหารยา คือไม่ต้องเจาะเลือดบ่อยๆ นอกจากนี้หากจะต้องมีการทำหัตถการต่างๆ เช่น ผ่าตัด ถอนฟัน เราสามารถหยุดยา 48 ชั่วโมงแล้วทำหัตถการได้เลย ต่างจากการใช้ยา warfarin ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการหยุดยาที่นานกว่า

ข้อเสียของยากลุ่มนี้คือ ราคาแพง และหากต้องทำการผ่าตัดเร่งด่วน หรือเกิดเลือดออกตามที่ต่างๆ การจะใช้ยามายับยั้งการทำงานของยากลุ่มนี้ เพื่อให้เลือดหยุด หรือผ่าตัดได้ ต้องใช้กระบวนการที่มีความยุ่งยากมากกว่า warfarin

Virtual Hospital

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2.83 จาก 5 จำนวนโหวต 133 โหวด

ผู้เขียน

นพ. ประพนธ์ ดิษฐ์รุ่งโรจน์ สรุป: สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ