แชร์ข้อความนี้

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใกล้ตัวคุณ

จากสถิติข้อมูลมะเร็งปีล่าลุดพบอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มากเป็นอันดับสองของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั้งหมดซึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่นี้ส่วนมากจะเริ่มจากการเกิดติ่งเนื้อขนาดเล็กภายในลำไส้ใหญ่จนเกิดการพัฒนากลายเป็นมะเร็งในที่สุด

 

อาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่?

ผู้ป่วยแต่ละคนอาจมีอาการที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับขนาดและบริเวณที่เกิดเนื้องอก ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้อง ขับถ่ายผิดปกติ ถ่ายมีมูกเลือดปนซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้ส่วนมากจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะที่อาจจะรักษาไม่หายขาด เป็นสาเหตุการเสียชีวิต

 

มะเร็งลำไส้ใหญ่หายขาดได้จริงหรือ?

หากเราตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกๆซึ่งมะเร็งยังไม่ลุกลามออกนอกลำไส้ ส่วนมากแล้วจะรักษาให้หายขาดได้ โดยการตัดชิ้นเนื้อส่วนที่เป็นมะเร็งออก แต่โดยทั่วไปมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกจะไม่มีอาการแสดง ทำให้ผู้ป่วยส่วนมากไม่มาพบแพทย์ ทำให้เสียโอกาสไป

 

มะเร็งลำไส้ใหญ่ป้องกันได้จริงหรือ?

เนื่องจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนมากเกิดจากติ่งเนื้อในลำไส้ที่พัฒนาจนกลายเป็นมะเร็งในระยะต่อมา ดังนั้นหากพบติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ตั้งแต่เนิ่นๆ และได้ตัดติ่งเนื้อที่เป็นสาเหตุของมะเร็งทิ้งไป ก็จะเป็นการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้

 

เราจะป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างไร?

ปัจจุบันการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) เป็นวิธีการตรวจคัดกรองลำไส้ใหญ่ที่ละเอียดและแม่นยำที่สุดวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา และสามารถตัดติ่งเนื้อหรือเนื้องอกขนาดเล็กออกผ่านการส่องกล้องได้อีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่วนใหญ่แนะนำให้คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 50ปี หรือในผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติที่สงสัยมะเร็งลำไส้ใหญ่

เพียงเท่านี้ มะเร็งลำไส้ใหญ่ก็จะไม่ใกล้ตัวคุณอีกต่อไป

 

นพ.วิภู วิจาระ

แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 3.11 จาก 5 จำนวนโหวต 9 โหวด

ผู้เขียน

น.พ. วิภู วิจาระ สรุป: สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร