แชร์ข้อความนี้

ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด Placental Abruption

ตามปกติแล้ว รกควรจะลอกตัวออกจากโพรงมดลูก หลังจากที่ทารกคลอดออกมาเรียบร้อยก่อน ไม่ว่าจะคลอดทางช่องคลอด หรือผ่าคลอดทางหน้าท้องก็ตาม เมื่อทารกคลอด หลังจากนั้นตามด้วยรกลอกตัวและคลอดรก แต่หากทารกยังไม่คลอด แต่รกเกิดลอกตัวจากโพรงมดลูกขึ้นมา ไม่ว่าจะหลุดลอกออกเพียงเล็กน้อย หรือหลุดลอกออกบริเวณกว้าง ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดนั้น อันตรายถึงชีวิตทั้งมารดาและทารกในครรภ์

สาเหตุที่อันตราย เพราะว่ารกเป็นช่องทางการติดต่อระหว่างมารดาและทารกในครรภ์ ทั้งสารอาหารและอ๊อกซิเจน หากรกมีการลอกตัวออกจากผนังมดลูก อาจทำให้ทารกขาดสารอาหารหรืออ๊อกซิเจน และทำให้มารดาเสียเลือดมากได้

ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดพบได้บ่อยสุดในไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ โดยมีอาการได้หลายรูปแบบ เช่น เลือดออกทางช่องคลอด ปวดท้อง มดลูกกดเจ็บ มดลูกมีการบีบตัวเกือบจะตลอดเวลา

สาเหตุของรกลอกตัวก่อนกำหนด

อาจเกิดจากการกระแทกที่หน้าท้องอย่างรุนแรง เช่น อุบัติเหตุรถยนต์ การตกจากที่สูง หรือการที่น้ำเดินอย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงในการเกิดภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด

 • เคยมีภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนดมาก่อน
 • ความดันโลหิตสูง
 • ได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงที่หน้าท้อง
 • การใช้สารเสพติด เช่น โคเคน
 • น้ำเดิน
 • ภาวะเลือดออกง่ายผิดปกติ
 • ครรภ์แฝด
 • มารดาอายุมาก (มากกว่า40ปี)

ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด อันตรายต่อมารดา

 • ช็อคจากการเสียเลือดมาก
 • มีภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติจากการเสียเลือดมาก
 • ไตวาย อวัยวะอื่นๆ ล้มเหลว

ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด อันตรายต่อทารก

 • ขาดอาหารและอ๊อกซิเจน
 • คลอดก่อนกำหนด
 • เสียชีวิตในครรภ์

การรักษาภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของภาวะรกลอกตัว และอายุครรภ์ หากอายุครรภ์ยังก่อนกำหนดมากๆ และภาวะรกลอกตัวไม่รุนแรงทั้งมารดาและทารกในครรภ์ ยังไม่พบความผิดปกติ สามารถติดตามการรักษาโดยควรอยู่ภายใต้การดูแลของสูตินรีแพทย์อย่างใกล้ชิด แต่หากภาวะรกลอกตัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ควรต้องรีบยุติการตั้งครรภ์ทันที ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นการผ่าตัดคลอด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2.71 จาก 5 จำนวนโหวต 17 โหวด

ผู้เขียน

พญ. จันทรัศม์ สุรัตนกวีกุล สรุป: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์