แชร์ข้อความนี้

ผ่าตัดไร้แผลมีจริงหรือ

ปัจจุบันการผ่าตัดไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้ว ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ 3D Full HD NOTES (3D Full High Definition Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) ที่ถูกพัฒนาขึ้น ภายใต้แนวคิดพื้นฐานของการผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวชที่ต้องการให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กมากที่สุด หรือไม่มีแผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้องเลย ในขณะเดียวกันสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงสูงสุดคือความแม่นยำ และปลอดภัยในการรักษาอีกด้วย การผ่าตัดแบบ 3D Full HD NOTES จึงเป็นการรวมเอาลักษณะเด่นในการผ่าตัด 3 อย่างเข้าด้วยกัน ได้แก่

 1. การผ่าตัดผ่านกล้องตามแบบมาตรฐานเดิม (Conventional Laparoscopic Surgery Technique)
 2. เทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องแบบรูเดียวซ่อนแผล หรือไร้แผล (NOTES Surgery Technique)
 3. เทคโนโลยีการผ่าตัดโดยใช้กล้อง และเครื่องมือผ่าตัดแบบสามมิติ (3D Full HD)

 

ข้อดีของการผ่าตัด แบบ 3D Full HD NOTES

นอกเหนือจากข้อดีของการผ่าตัดแบบรูเดียวที่ผู้ป่วยจะไม่มีแผลที่หน้าท้องให้เห็น โดยแผลจะถูกซ่อนไว้ภายใต้สะดือ หรือในช่องคลอด อาการปวดแผลที่มีน้อยมาก และสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วนั้น

จุดเด่นที่สำคัญยิ่งกว่าของการผ่าตัดแบบ 3D Full HD NOTES คือ เป็นการผ่าตัดผ่านกล้องแบบสามมิติ ทำให้สูตินรีแพทย์ผู้ผ่าตัดสามารถมองเห็นอวัยวะในช่องท้องได้ชัดเจน และละเอียดยิ่งขึ้น โดยกล้องสามารถเคลื่อนไหวได้ 4 ทิศทาง ภาพที่เห็นในจอรับภาพเป็นลักษณะสามมิติ เห็นความลึกเพิ่มเข้ามาอีกมิติหนึ่ง ซึ่งต่างจากการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ 2 มิติเดิม ทำให้ความละเอียดแม่นยำในการผ่าตัดมีมากขึ้น การเสียเลือด และผลกระทบต่ออวัยวะข้างเคียงมีน้อยลงมาก อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยในการตัดสินใจเลือกผ่าตัดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย

โรคที่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องแบบ 3D Full HD NOTES

 1. ซีสถุงน้ำรังไข่ (Ovarian cyst)
 2. เนื้องอกมดลูก (Myoma uteri)
 3. ผ่าตัดมดลูก (Hysterectomy)
 4. ทำหมัน (Female sterilization)
 5. ตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic pregnancy)
 6. การส่องกล้องเพื่อการวินิจฉัยและการฉีดสี (Diagnostic laparoscopy)

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ 3D Full HD NOTES

 1. พบสูตินรีแพทย์สาขาผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยละเอียด และพิจารณาเลือกแนวทางในการรักษาที่เหมาะสม
 2. การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดขั้นตอนอื่นๆ เช่นเดียวกับการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแบบเดิม

 

“การผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผล 3D Full High Definition ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ที่ช่วยเพิ่มความละเอียดแม่นยำของการผ่าตัดได้มากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการผ่าตัดทุกชนิดย่อมมีข้อจำกัด ไม่มากก็น้อย การที่จะเลือกผ่าตัดรักษาวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ของผู้ป่วยในแต่ละราย ซึ่งทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับการตัดสินใจของผู้ป่วยเป็นสำคัญ การศึกษาทำความเข้าใจของผู้ป่วยอย่างถ่องแท้ก่อนการตัดสินใจจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ป่วย”

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2.63 จาก 5 จำนวนโหวต 8 โหวด

ผู้เขียน

สรุป: