แชร์ข้อความนี้

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ปัจจุบันการผ่าตัดมดลูกและรังไข่สามารถทำได้ โดยการผ่าตัดผ่านกล้อง ซึ่งลดความกังวลเรื่องความเจ็บปวดหลังผ่าตัด ขนาดของแผลผ่าตัด และระยะเวลาพักฟื้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความชำนาญของแพทย์ ทำให้ผลการผ่าตัดมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น คุณจึงเจ็บแผลหลังผ่าตัดน้อยลง ลดภาวะแทรกซ้อน ฟื้นตัวและใช้ชีวิตประจำวันปกติได้เร็วขึ้น เมื่อเทียบกับกับการผ่าตัดแบบเดิม

ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป การผ่าตัดผ่านกล้อง จึงถือเป็นการผ่าตัดที่เลือกใช้ก่อน วิธีการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องแบบเดิม ยกเว้นกรณีมีข้อจำกัดทางการแพทย์

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช มี 2 ประเภท

 1. Laparoscopy คือ การใช้กล้องส่องเข้าไปดูอวัยวะในอุ้งเชิงกราน เพื่อวินิจฉัยและทำการผ่าตัด โดยมีแผลเล็กๆ 2-4 แผล ขนาดแผลละ 0.5 เซนติเมตร
 2. Hysteroscopy คือ การส่องกล้องในโพรงมดลูก โดยผ่านทางปากมดลูก เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติในโพรงมดลูก และสามารถทำการผ่าตัดโดยไม่ต้องเปิดแผลหน้าท้องและผนังมดลูก เพื่อเข้าไปตัดเนื้องอก หรือได้ชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัย ในโพรงมดลูก

โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง Laparoscopy

 • ถุงน้ำที่รังไข่ หรือซีสต์ที่รังไข่ (Ovarian cyst)
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis หรือ Chocolate Cyst)
 • พังผืดในอุ้งเชิงกราน
 • ผู้มีบุตรยาก ใช้วิธีนี้เพื่อฉีดสีตรวจดูท่อนำไข่
 • ตั้งครรภ์นอกมดลูก
 • ปวดประจำเดือน หรือปวดท้องน้อยเรื้อรัง
 • เนื้องอกมดลูก โ
 • โดยตัดเฉพาะเนื้องอก หรือตัดทั้งตัวมดลูก
 • การทำหมัน
 • ผ่าตัดมะเร็งปากมดลูก มะเร็งโพรงมดลูก

โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscopy)

 • เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก โดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ติ่งเนื้อ (Polyp) เนื้องอกมดลูก พังผืดในโพรงมดลูก
 • เยื่อบุโพรงมดลูกหนา
 • ตรวจหาความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูก
 • ตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยาก หรือแท้งบ่อยๆ
 • การนำห่วงอนามัย หรือสิ่งแปลกปลอมในโพรงมดลูกออก

ตารางเปรียบเทียบการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องและการผ่าตัดผ่านกล้อง

ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง
การผ่าตัดเปิดหน้าท้อง การผ่าตัดผ่านกล้อง
ปริมาณการเสียเลือดขณะผ่าตัด 50-200 มิลลิลิตร 5-10 มิลลิลิตร
ระยะเวลาผ่าตัด ตามความยาก-ง่าย นานกว่า 30 นาที
ขนาดของแผล 10-15 เซนติเมตร
ขนาด 0.5 เซนติเมตร จำนวน 2-4 แผล หรือ แผลที่สะดือ
2 เซนติเมตรแผลเดียว (ผ่าตัดผ่านกล้องแบบรูเดียว หรือ
Single incision Laparoscopy)เมื่อแผลหาย แทบมอง
ไม่เห็นแผลเป็น
แพทย์มองเห็นรายละเอียดที่ทำการผ่าตัด เห็นตามภาพจริง ชัดเจนขึ้น เนื่องจากดูด้วยกล้องขยายกำลังสูง
โอกาสเกิดพังผืดหลังการผ่าตัด 20-30% 10%
ความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
(ตามขนาดแผล)
มาก น้อย
เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาล 5-7 วัน 1-2 วัน
เวลาพักฟื้นที่บ้านจนไป
ทำงานปกติ
4-6 สัปดาห์ 1-2 สัปดาห์
ทักษะของศัลยแพทย์ แพทย์เฉพาะด้าน แพทย์เฉพาะด้านที่ฝึกผ่าตัดส่องกล้องเพิ่มเติมโดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายในการรักษา ราคาถูก ราคาแพง (ค่าอุปกรณ์)

การดูแลตัวเองหลังการผ่าตัด

การดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดผ่านกล้อง  ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และที่สำคัญ  ผู้ป่วยไม่ควรยกของหนัก  งดมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 1-2เดือน นอกเหนือ จากนั้น   ผู้ป่วยก็สามารถรับประทานอาหารและใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ทั้งนี้ การผ่าตัดทางนรีเวชวิธีใด ขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธี ในผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงดุลยพินิจของแพทย์ผู้ผ่าตัดแต่ละท่านนะคะ

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 3.08 จาก 5 จำนวนโหวต 13 โหวด

ผู้เขียน

พญ. กิตติพร ปรีดาธรรม สรุป: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สูตินรีเวชวิทยา - ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช