แชร์ข้อความนี้

การผ่าตัดส่องกล้องบริเวณข้อ

HIGHLIGHTS:

  • รักษาโรคหรือภาวะที่เกิดการบาดเจ็บต่างๆ ได้แก่ ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อศอก
  • เป็นมาตรฐานการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าและเย็บซ่อมหมอนรองเข่าผ่านการส่องกล้อง ร่วมกับการทำกายภาพบำบัดหลังผ่าตัด

การผ่าตัดส่องกล้องบริเวณข้อ (Arthroscopic Surgery)

สามารถรักษาโรคหรือภาวะที่เกิดการบาดเจ็บต่างๆ ได้แก่

  • ข้อเข่า : เอ็นเข่าฉีกขาด หมอนรองเข่าฉีกขาด ผิวกระดูกอ่อนบาดเจ็บ รวมถึงกระดูกหักบริเวณรอบข้อเข่า
  • ข้อไหล่ : เอ็นกล้ามเนื้อไหล่ฉีกขาด ข้อไหล่หลุด-หลวม เยื่อหุ้มไหล่ฉีกขาด ข้อไหล่ติดแข็ง ข้อไหล่เสื่อม กระดูกบริเวณข้อไหล่แตกหัก
  • ข้อศอก : จุดเกาะเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบเริ้อรัง กระดูกอ่อนบาดเจ็บ

ตัวอย่างโรคหรือภาวะที่พบได้บ่อย

ภาวะเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกขาด(ACL injury)และหมอนรองเข่าฉีกขาด(Meniscus tear) เป็นภาวะทุพลภาพที่พบได้บ่อย โดยสาเหตุมักจะเกิดจากเข่าบิดพลิกทั้งขณะเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุอื่นๆ    ในระยะแรกจะมีอาการปวด เข่าบวม ลงน้ำหนักไม่ได้ หลังจากนั้นจะเกิดอาการเข่าหลวมโดยเฉพาะเวลาพลิกตัวเร็ว วิ่งเปลี่ยนทิศทาง

ปัจจุบันการรักษาที่เป็นมาตรฐานได้แก่การผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าและเย็บซ่อมหมอนรองเข่าผ่านการส่องกล้อง(Arthroscopic ACL reconstruction and repair meniscus) ร่วมกับการทำกายภาพบำบัดหลังผ่าตัด ซึ่งโดยเฉลี่ยจะสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ระดับใกล้เคียงเดิม หรือเหมือนเดิมก่อนบาดเจ็บที่ระยะเวลาประมาณ 1 ปี

ภาวะเอ็นไหล่บาดเจ็บและฉีกขาด (Rotator cuff injury) สาเหตุมีทั้งเกิดจากอุบัติเหตุ เช่นล้มไหล่กระแทก ไหล่ถูกกระชาก ยกของหนักผิดจังหวะ และเอ็นไหล่เสื่อมและฉีกขาดในผู้สูงอายุ หรือเกิดทั้งสองสาเหตุร่วมๆกัน อาการที่พบได้  คือ มีอาการปวดไหล่ ซึ่งจะรบกวนชีวิตประจำวันทั้งการใช้งานและการนอน หากปล่อยทิ้งไว้นานพบว่าจะมีการขาดเพิ่มมากขึ้นจนมีอาการอ่อนแรงตามมาได้ และมีอาการไหล่ติดร่วมด้วยในบางราย

การรักษาจะเริ่มจากการปรับการใช้งาน รับประทานยา กายภาพบำบัด เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฉีดยาเข้าข้อไหล่ จนกระทั่งผ่าตัดรักษาทั้งโดยการผ่าตัดเย็บซ่อมผ่านกล้อง(Arthroscopic rotator cuff repair) และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่ในกรณีที่ไม่สามารถเย็บซ่อมได้ ซึ่งหลังผ่าตัดก็ต้องรับการกายภาพบำบัดต่อเนื่อง โดยอาการหลังผ่าตัดจะดีขึ้นตามลำดับใช้ระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือน

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 4.80 จาก 5 จำนวนโหวต 5 โหวด

ผู้เขียน

นพ. ณัฐฐพล สุรัชต์หนาแน่น สรุป: สาขาออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬา