หยุดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ด้วยการตรวจยีนมะเร็ง


สมิติเวชใช้ เทคโนโลยี Next Generation Sequencing เพื่อหาความผิดปกติของยีน มีความแม่นยำมากถึง 90% ในการตรวจพบโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แฝงมากับพันธุกรรม แม้ว่าอาจจะไม่พบในประวัติครอบครัวมาก่อน
สมิติเวชมีแพทย์ชำนาญการด้านพันธุศาสตร์และโรคซ้ำซ้อนในครอบครัวให้คำปรึกษา พร้อมให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนตรวจสุขภาพ เจาะลึกเรื่องยีน สามารถตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งอื่นๆ และวางแผนป้องกันในระยะยาว แม้ว่าจะไม่เคยมีประวัติครอบครัวมาก่อน สามารถตรวจยีนได้จากเลือด น้ำลาย หรือเซลล์กระพุ้งแก้ม โดยไม่ต้องงดน้ำหรืออาหาร และรอผลเพียงแค่ 30 วัน หากมีความเสี่ยงสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมในการป้องกันด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ร่วมกับแพทย์ด้านระบบทางเดินอาหารที่เชี่ยวชาญการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ที่ได้ฝึกเทคนิค NBI จากประเทศญี่ปุ่นการป้องกันและวินิจฉัยด้วยเทคนิคส่องกล้องลำไส้ใหญ่ NBI


American Cancer Society แนะนำให้เริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่ อายุ 45 ปี แต่ถ้ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป เช่น มีสมาชิกในครอบครัว ที่ได้รับวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จะได้รับคำแนะนำให้ตรวจคัดกรองเร็วขึ้น (ก่อนอายุ 45 ปี)

โดยมีวิธีคำนวนคือ อายุเมื่อได้รับวินิจฉัยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลบ ด้วย 10 จะเท่ากับอายุที่ควรเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่น พ่อเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ อายุ 50 ดังนั้นลูกควรจะตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่ออายุ 40 เป็นต้น

เพราะมะเร็งลำไส้ใหญ่ ป้องกันได้ด้วยการส่องกล้อง ตั้งแต่ปี 2558 สมิติเวชร่วมมือกับ SANO Hospital โรงพยาบาลจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านการส่องกล้องด้วยการนำเทคนิคจากญี่ปุ่นมาใช้ เพิ่มความแม่นยำขึ้น 2 เท่า โดยส่งแพทย์ของสถาบันโรคตับและทางเดินอาหาร ไปเรียนเทคนิค ฝึกทักษะด้านการส่องกล้อง รวมถึงแพทย์จากญี่ปุ่นเดินทางมาให้ความรู้และทำเคสศึกษาให้กับคนไข้ที่สมิติเวชด้วย อย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2558

เทคนิคจากแพทย์ญี่ปุ่น ช่วยเพิ่มความแม่นยำขึ้น 2 เท่า
1. 60.96% Adenoma Detection Rate (สถิติการส่องกล้องล่าสุด ธันวาคม 2561)
ติ่งเนื้อที่พบในขณะตรวจสุขภาพลำไส้มี 2 แบบ คือ ติ่งเนื้อ (Hyperplastic) แบบไม่กลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ และ ติ่งเนื้อ (Adenoma) แบบที่จะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ สมิติเวชมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยการเก็บตัวเลขทุกการส่องกล้อง เพื่อเทียบกับค่ามาตรฐานที่แนะนำโดย The American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) ที่กำหนดว่า ในคนอายุ 50 ปีควรตรวจพบเจอประมาณ 25% (หรือเรียกว่า Adenoma Detection Rate) หากตรวจได้ตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยนี้ แปลว่า มีความละเอียดในการตรวจส่องกล้องมากขึ้น สามารถเจอติ่งเนื้อที่ตรวจเจอยาก เช่น ติ่งเนื้อแบบแบน ช่วยเพิ่มความมั่นใจ ในการป้องกัน ตัดติ่งเนื้อก่อนกลายสภาพเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ และสถิติ Adenoma Detection Rate ที่สมิติเวช แพทย์ทำได้เฉลี่ยอยู่ที่ 60.96% หรืออาจกล่าวได้ว่า แม่นยำขึ้นกว่า 2 เท่าจากมาตรฐานแนะนำโดย The American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) (อ้างอิงจากสถิติล่าสุด ธันวาคม 2561)

เทคนิคการส่องกล้อง NBI (Narrow Band Imaging Technique) จากการร่วมมือกับโรงพยาบาลของประเทศญี่ปุ่น ทำให้คุณภาพการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ดีขึ้น เทคนิคการตรวจดูติ่งเนื้อด้วยแสงสีเขียว/ฟ้า ทำให้แพทย์สามารถเห็นติ่งเนื้อได้ชัดเจนขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นติ่งเนื้อนูน หรือแบบแบน ที่ดูแทบจะไม่ออกหากดูด้วยแสงสีขาวปกติ นอกจากนี้ยังช่วยให้แพทย์วินิจฉัยประเภทติ่งเนื้อ (Narrow-Band Imaging (NBI) International Colorectal Endoscopic classification (NICE) with magnification) และการตัดสินใจรักษาได้ทันที เช่น หากเป็นติ่งเนื้อทั่วไปไม่เป็นติ่งเนื้อ สามารถตัดทิ้งได้เลย หรือ หากเป็นติ่งเนื้อจะตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อ (Biopsy) เพื่อไปวินิจฉัยต่อทางพยาธิวิทยาในห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันผลและบ่งบอกระยะของมะเร็งลำไส้ที่เป็น และวางแผนการรักษาต่อไป

นอกจากนี้ กรณีเป็นติ่งเนื้อที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 2 เซนติเมตร ยังใช้การส่องกล้อง ESD (Endoscopic Submucosal Dissection) ตัดติ่งเนื้อขนาดใหญ่ แทนการผ่าตัดทั่วไป ซึ่งผลหลังใช้ ESD จะทำให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็ว การผ่าตัดส่องกล้อง ESD เป็นเทคนิคขั้นสูงที่ต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์ของทีมแพทย์ระบบทางเดินอาหารของสมิติเวช ได้ทีมแพทย์ SANO Hospital ช่วยแชร์ประสบการณ์และศึกษาเคสร่วมกัน

2. เพิ่มคุณภาพการส่องกล้องลำไส้ใหญ่
ก่อนการส่องกล้อง คนไข้จะต้องได้รับการทำความสะอาดลำไส้ให้สะอาดมากที่สุด โดย คนไข้จะได้ดื่มยาระบาย และน้ำประมาณ 2 ลิตร เพื่อให้ถ่ายของเสียเตรียมลำไส้ให้สะอาดในตอนเช้า และส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ในช่วงบ่าย แทนการเตรียมลำไส้ในตอนกลางคืนและส่องกล้องในช่วงเช้า

3. เทคนิค NBI ช่วยเพิ่มโอกาสตรวจพบเจอ ติ่งเนื้อแบบแบน
ติ่งเนื้อแบบแบน (Serrated Adenoma) ตรวจพบเจอได้ยาก เพราะมีลักษณะคล้ายผนังภายในลำไส้ สามารถกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเวลาสั้นกว่าติ่งเนื้ออื่น ภายใน 2-6 ปี (ติ่งเนื้อกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2-10 ปี) อีกทั้งเมื่อเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้ว ยังแพร่กระจายได้ไว และการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ด้วยเทคนิค NBI จึงทำให้เห็นติ่งเนื้อแบบแบนได้ชัด เพิ่มโอกาสในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ให้กับคนไข้มากขึ้น เพราะเมื่อพบเร็ว ก็สามารถเริ่มรักษาได้เร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมะเร็งระยะเริ่มต้น


การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่แบบเฉพาะเจาะจง (Targeted Therapy)


สมิติเวช นำวิวัฒนาการแพทย์ “Precision Medicine” เป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยมะเร็ง โดยการเลือกใช้ยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็ง ไม่มีผลต่อเซลล์ปกติ มีอัตราการตอบสนองต่อการรักษาสูงถึง 80% เทียบกับเคมีบำบัดที่ 30%
การรักษาแบบเดิม
ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งนั้นใช้วิธีการรักษาแบบผสมผสาน มีหลักๆ อยู่ 3 วิธี คือ การผ่าตัด การฉายแสงและการรักษาด้วยยาหรือเคมีบำบัด โดยดูจากระยะของโรคเป็นหลัก

ในกรณีที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้น การรักษาด้วยการผ่าตัด จะเป็นวิธีที่ทำให้หายขาดได้มากที่สุด เพราะในระยะแรกเซลล์มะเร็งจะยังไม่ไปรุกรานอวัยวะอื่นๆ การผ่าตัดจึงเป็นการกำจัดที่ต้นตอ สามารถรักษาได้หายขาด

สำหรับมะเร็งในระยะท้ายๆ (ระยะ 4) ส่วนใหญ่มะเร็งจะกระจายไปยังอวัยวะข้างเคียงหรืออวัยวะอื่นๆ จึงต้องรักษาด้วยการให้เคมีบำบัด ซึ่งเป็นลักษณะของการกราดยิงเพื่อกวาดล้างมะเร็งนั้นให้สิ้นซาก เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง แต่การกราดยิงแบบนี้ไม่ใช่เพียงผู้ร้ายเท่านั้นที่ตาย แต่ผู้บริสุทธิ์อย่างเซลล์ที่ดีในร่างกายกลับต้องพลอยฟ้าพลอยฝนรับลูกหลงไปด้วย ส่งผลข้างเคียงทำให้ผมร่วง แผลในปาก อ่อนเพลีย ผู้เป็นมะเร็งส่วนใหญ่จึงมักกลัวและเข็ดขยาดกับการให้เคมีบำบัด

การรักษาแบบ Targeted Therapy
Targeted Therapy มีบทบาทในการรักษามะเร็งอย่างมาก ด้วยประสิทธิภาพในการรักษาสูงเมื่อเทียบกับการให้เคมีบำบัดที่ได้ผลประมาณ 30% ในขณะที่การใช้ยา Targeted Therapy สามารถได้ผลสูงถึง 80%

ข้อดีของยา Targeted Therapy คือ รักษาได้ตรงจุด ผลข้างเคียงน้อยสามารถใช้ได้ผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรงพอจะรับยาเคมีบำบัด ประสิทธิภาพในการรักษาสูง

วิธีการรักษาด้วย Targeted Therapy ในมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีทั้งรูปแบบให้ทางหลอดเลือด และชนิดรับประทาน ยาชนิดรับประทาน เช่น Regorafenib มีการใช้ ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองด้วยยาชนิดอื่น ยา Targeted ที่ให้ทางหลอดเลือด ปัจจุบันมีหลายชนิด เช่น Bevacizumab, Cetuximab, Aflibercept ให้ร่วมกับ ยาเคมีบำบัด เพื่อการตอบสนองเพิ่มขึ้นจากเดิม 50 % ของการรักษา ในกรณีที่มีการแพร่กระจายไปที่ตับ การให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับยา Targeted ทำให้เพิ่มโอกาสในการผ่าตัดได้ถึง 50 % ซึ่งส่งผลเพิ่มอัตราการมีชีวิตอยู่ 5 ปี ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ได้

การรักษามะเร็งด้วยยา Targeted Therapy ให้ได้ผลดีต้องได้รับผลการตรวจที่แม่นยำ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียด เพราะอาการของคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกัน การรักษาจึงต้องแตกต่างกันออกไป โดยใช้แนวทางการรักษาแบบ “Precision Medicine” หรือการแพทย์เฉพาะเจาะจง ทำให้รักษาได้ตรงจุดมากขึ้น ประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น ผลที่ได้จึงดีขึ้นตามไปด้วย


เสียงจากผู้เข้ารับการตรวจผ่านกล้องคุณพ่อสมุทร นุชนารท มาพบคุณหมอปิตุลักษณ์ อัศวกุล ด้วยอาการท้องอืดๆ แน่นๆ คุณหมอจึงแนะนำให้ทำการส่องกล้องทั้งในส่วนบนและส่วนล่าง เนื่องจากคุณพ่ออายุ 80 ปีแล้วยังไม่เคยส่องกล้องเลย แต่คุณพ่อไม่ยอมทำเพราะกลัว คุณหมอจึงรักษาเบื้องต้นด้วยการให้ยาและติดตามอาการ ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกก็ดีขึ้นบ้าง แต่ก็ยังไม่หาย คุณหมอจำเป็นต้องหาสาเหตุให้ได้จนสุดท้ายก็กล่อมให้คุณพ่อทำการส่องกล้องได้สำเร็จ แต่ไม่มีอะไรง่ายอย่างนั้น

คุณพ่อสมุทร นุชนารท

อ่านต่อแพทย์ของเราวินิตา โอฬารลาภ

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2554|วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2558|วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2561

อ่านต่อ

อนุพงศ์ ตั้งอรุณสันติ

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2547|วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2555|วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2553|แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2547|, 2559

อ่านต่อ

ชาลี เลาหพันธ์

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551|แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2551|วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2557|วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2559|Certificate of Attendance for the 26th United European Gastroenterology Week October 22-24,2018. Vienna , 2561|Certificate of Attendance for the Global Perspective in Gastroenterology. WGOGAT International Conference. , 2561

อ่านต่อ

พงษ์จรัส หนุนอนันต์

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549|วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2555|วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2558

อ่านต่อ

มรกต ดีสมศักดิ์

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมี่อปี พ.ศ.2549|วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ.2553|วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร เมื่อปี พ.ศ.2555

อ่านต่อ

ณัฐวุฒิ สิริมนตาภรณ์

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2542|วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา , 2548|วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ , 2552|ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552|Certificate training in Gastroenterology, University of Michigan Health System, Ann Arbor, Michigan, , 2552

อ่านต่อ

ธวัช มงคลพร

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2539|วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2540|วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2543|วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร เมื่อ ปี พ.ศ.2549

อ่านต่อ

ปิตุลักษณ์ อัศวกุล

Certificate in Advanced Endoscopy Siriraj Hospital . คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2554|วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร , 2548|วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา , 2544|ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  , 2541|แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  , 2539

อ่านต่อ

สุรศักดิ์ เอกพงศ์ไพสิฐ

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2537|วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา , 2544|วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร , 2546

อ่านต่อ

ธีระ พิรัชวิสุทธิ์

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2528|วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2532|Certificate Clinical Fellow in Hepatology, King's College School of Medicine and Den|Certificate Clinical Fellow in Hepatology and Endoscopy, The University of Texas-Houston Medical Sch|หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร แพทยสภา ปี พ.ศ.2547|Director of NKC Institute of Gastroenterology and Hepatology.|President Thai Association for the Study of the Liver (2011-2012).|Vice President for APDW, 2012.|Vice Chairman for Ethic and Executive Council member of APASL.|Associate Professor of Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai, Thailand.

อ่านต่อ

ทำการนัดหมาย  • ข้อมูลผู้รับบริการ
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • อ่านรายละเอียดเงื่อนไข

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันวันนัดหมาย ในการปรึกษาเบื้องต้น ผู้รับบริการจะได้รับการยืนยันจากแพทย์ หากควรเข้ารับการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และสามารถทำนัดตรวจส่องกล้องได้หลังจากรับการปรึกษาเบื้องต้นแล้ว

บทความที่เกี่ยวข้องเจาะลึก NBI เทคนิคส่องกล้องตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ พบได้แม้ในระยะเริ่มต้น

มะเร็งลำไส้ใหญ่ถูกจัดเป็นมะเร็งที่พบมากลำดับที่ 3 ของสถานการณ์โรคมะเร็งในปัจจุบัน แม้ว่าเราจะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในปัจจุบันนี้ แต่ก็มีข้อสันนิษฐานว่ามีปัจจัยบางประการอย่างการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะการรับประทานอาหารที่ผิดสัดส่วน ดื่มน้ำน้อย ขาดการออกกำลังกาย

อ่านต่อ

5 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการดีท็อกซ์ลำไส้

ตามธรรมชาติ ร่างกายมนุษย์มีกลไกกำจัดสารพิษโดยผ่านการทำลายที่ตับและการขับออกที่ไต ดังนั้นการดีท็อกซ์ล้างลำไส้จึงไม่มีความจำเป็น ทั้งนี้หากอาหารที่รับประทานเข้าไปมีสารพิษปนเปื้อนร่างกายจะดูดซึมไปยังลำไส้เล็กพร้อมกับสารอาหารและวิตามินอื่นๆ ส่วนที่ตกค้างในลำไส้ใหญ่เป็นเพียงกากอาหารที่ไม่ถูกย่อยหรือดูดซึมแล้ว

อ่านต่อ

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตัดตอนก่อนจะเกิด

ปัจจุบันเราสามารถตรวจหาความเสี่ยงของยีนก่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษได้ แม้บรรพบุรุษจะไม่เคยมีปรากฎอาการของโรคก็ตาม

อ่านต่อ

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยใกล้ตัว

มะเร็งลำไส้ ภัยร้ายที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกมากเป็นอันดับ 5 และอันดับ 3 ในประเทศไทย จากสถิติการเสียชีวิตด้วยมะเร็งลำไส้ปีล่าสุด (2017 ) มากถึง 435 คน มักเกิดกับผู้สูงอายุวัย 50 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 50-70 ปี ที่ครอบครัวเคยมีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้

อ่านต่อ

อุจจาระบอก(โรค)อะไรได้บ้าง

ลักษณะของอุจจาระจะมีความแตกต่างกันตามประเภทของอาหารที่รับประทาน และปริมาณน้ำที่ดื่ม แต่ในบางครั้งสีและลักษณะของอุจจาระยังบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพได้ ดังนั้นหลังจากถ่ายอุจจาระแล้วลองหมั่นสังเกตดูรูปร่างหน้าตาและสีสันของอุจจาระที่ขับถ่ายออกมาดู เป็นการตรวจสอบสุขภาพของตัวเองแบบง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้

อ่านต่อ

6 เคล็ดลับ กินต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่

งานวิจัยพบว่าพฤติกรรมการกินมีผลทำให้เกิดมะเร็งมากถึง 1 ใน 3 ของปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ การรู้จักเลือกอาหารให้เหมาะสมและถูกต้องจึงมีส่วนอย่างมากในการป้องกันไม่ให้เป็นโรคมะเร็ง

อ่านต่อ

งานวิจัย แนะอาหารต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่ จัดเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็น 3 อันดับแรกของโลกและในประเทศไทย ปัจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยมี 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือ (Convincing) กลุ่มที่มีหลักฐานแสดงถึงความเป็นไปได้ (Probable) กลุ่มที่มีข้อมูลจำกัดแต่มีแนวโน้มที่ดี (Limited-suggestive) อาหารเหล่านี้ช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้

อ่านต่อ

ปาร์ตี้หนักไป ระวังไขมันพอกตับ

ภาวะไขมันพอกตับ (Fatty Liver Disease) คือภาวะที่มีไขมันสะสมแทรกอยู่ในเซลล์ของตับมากกว่า 5-10% ของน้ำหนักตับ ส่งผลให้เกิดพังผืดภายในตับ ทำให้เซลล์ตับตาย หรือตับอักเสบ และกลายเป็นโรคตับแข็งในที่สุด

อ่านต่อ

5 สารพิษ ปลุกมะเร็งลำไส้ใหญ่

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ นอกจากอาหารปิ้งย่างเขม่าดำแล้ว อาหารที่ใช้ความร้อนสูง สารกันเสีย อาหารปนเปื้อนยาฆ่าแมลง และเครื่องดื่มบางประเภทก็สามารถกระตุ้นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

ต่อสู้มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตอน สัญญาณเตือนภัย

มะเร็งลำไส้ใหญ่ถือเป็นภัยเงียบที่ไม่เลือกเพศและวัย สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคยังไม่มีความแน่ชัด แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าใครมีความเสี่ยงสูง หรือดูแลรักษาตัวเองอย่างไรให้พ้นภัยเงียบนี้ เราจะมาหาคำตอบกัน

อ่านต่อ

‘ส่องกล้อง’ หนทางสกัดมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งสำไส้ใหญ่ มฤตยูเงียบใกล้ตัวที่ไม่ส่งสัญญาณเตือนจนอาการของโรครุนแรง ล่าสุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของมะเร็งในผู้ชายและผู้หญิง ขยับมาจากอันดับ 5

อ่านต่อ

ส่องลึก แม่นยำทุกซอกมุม (NBI)

โรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันนับวันจะยิ่งร้ายกาจมากขึ้นทุกวัน แถมโรคหลายๆ โรค ก็มักไม่ค่อยแสดงอาการออกมาให้เราเห็นกว่าจะรู้ว่าเป็นก็เกือบสาย การที่ร่างกายไม่แสดงอาการผิดปกติออกมาอาจไม่ได้แปลว่าคุณมีสุขภาพที่ดีเสมอไป

อ่านต่อ

ปราบ…มะเร็งลำไส้ใหญ่

ปัจจุบันมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่พบได้บ่อยมากขึ้นในคนทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยเองก็พบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน ตามอุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประเทศไทย โดยข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2012

อ่านต่อ

อย่ากังวลกับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ คุณชนะได้ถ้าไม่ยอมแพ้

โรงพยาบาลสมิติเวชและเครือสมิติเวชยังมีเทคนิคที่ใช้ในการตัดติ่งเนื้อจากลำไส้ใหญ่หรือกระเพาะอาหารโดยการตัดออกทั้งชิ้น ผ่านทางกล้องที่เรียกว่า EMR ซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบเจ็บน้อย เพราะมีการเจาะผ่านเนื้อเยื่อร่างกายน้อยมาก

อ่านต่อ

กิน อยู่ ปลอดภัย ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่

เรื่องกินเรื่องใหญ่... ฉลองก็กิน เครียดก็กิน ดริ้ง แดร้ง ดรั้ง กันตามประสา แต่หารู้ไม่ว่าพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตหลายๆ อย่างของเรานั้นเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ โอกาสนี้เลยขอพูดถึงการกิน อยู่ อย่างไรให้ปลอดภัยและห่างไกลจากมะเร็งลำไส้ใหญ่กัน

อ่านต่อ