แชร์ข้อความนี้

ปัญหา…ของข้อไหล่ที่พบบ่อย

ปัญหาข้อไหล่

ปัญหาของข้อไหล่ที่พบบ่อย (Common shoulder problems)

ข้อไหล่เป็นข้อที่มีการเคลื่อนไหวได้มากที่สุดของร่างกาย ซึ่งข้อไหล่ของเรานั้นจะประกอบไปด้วยกระดูก 3 ชิ้น คือ กระดูกต้นแขน (Humerus), กระดูกสะบัก (Scapula) และกระดูกไหปลาร้า (Clavicle) และยังมีเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อมากมายที่มาประกอบกันให้เป็นข้อไหล่ของเรา บทความนี้จะขอกล่าวถึงปัญหาของข้อไหล่ที่พบได้บ่อย โดยบางโรคทำให้เกิดอาการปวด บางโรคทำให้ข้อไหล่เคลื่อนไหวได้ลดลง และบางโรคทำให้ข้อไหล่เสียความมั่นคงและเคลื่อนหลุดได้ง่าย

สาเหตุ (Cause) จะแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่คร่าวๆ

 • ภาวะเส้นเอ็นอักเสบ, ถุงน้ำกันการเสียดสีอักเสบ (Bursitis) หรือภาวะเส้นเอ็นฉีกขาด
 •  ภาวะข้ออักเสบ (Arthritis)
 • ภาวะข้อไหล่เสียความมั่นคงและเคลื่อนหลุดได้ง่ายและบ่อย (Instability)
 • ภาวะกระดูกหัก (Fracture)

โดยเมื่อแบ่งตามอาการที่เป็นปัยหาแล้วนั้น สามารถแยกโรคได้คร่าวๆดังนี้

 • อาการปวด (Shoulder pain) :
 • ภาวะเส้นเอ็นอักเสบ (Tendinitis)
 • ภาวะถุงน้ำกันการเสียดสีอักเสบ (Bursitis)
 • ภาวะเส้นเอ็นฉีกขาด (Tendon tear)
 • ภาวะข้ออักเสบ (Arthritis)
 • ภาวะเส้นเอ็นขบกับกระดูกสะบัก (Impingment syndrome)
 • ภาวะข้อไหล่ยึดติด (Frozen shoulder)
 • ภาวะมีก้อนแคลเซียมในเส้นเอ็นไหล่ (Calcific tendinitis)
 •  ภาวะกระดูกหัก (Fracture)
 • อาการข้อไหล่เสียความมั่นคงและเคลื่อนหลุดง่าย (Instability) :
 • ภาวะเส้นเอ็นยืด (Ligament laxity)
 •  อุบัติเหตุไหล่หลุดบ่อยครั้ง (Trauma)

สัญญาณอันตรายของอาการทางไหล่มีอะไรบ้าง ?

เมื่อมีอาการปวดไหล่ร่วมกับอาการต่อไปนี้หรือมีอาการตามข้อต่อไปนี้ ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์

 •  มีข้อไหล่บวม
 • มีอาการปวดเรื้อรังมานานกว่า 2 สัปดาห์
 • มีอาการปวดร่วมกับการเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้ไม่เต็มที่
 • ไหล่หลุดบ่อยครั้ง
 •  มีอาการอื่น เช่น ไข้ เบื่ออาหาร น้ำหนักลดร่วมด้วย เป็นต้น

แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาอย่างไรบ้าง ?

แพทย์จะทำการซักประวัติและตรวจร่างกายก่อน ในรายที่จำเป็นต้องส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมก็จะมีตั้งแต่การทำ X-ray, MRI, Ultrasound, CT scan และ Arthrogram เป็นต้น

การรักษานั้นจะขึ้นกับสาเหตุของโรคเป็นหลัก โดยจะพูดถึงการรักษาคร่าวๆคือ

 • การปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันและลดการใช้งาน (Activity modification)
 • การทำกายบริหารของข้อไหล่ (Excercise)
 • การใช้ยาเพื่อลดอาการปวด ทั้งในรูปแบบการทานหรือการฉีด (Medication)
 • การผ่าตัด (Surgery)

 

 

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 3 จาก 5 จำนวนโหวต 4 โหวด

ผู้เขียน

นพ. จักรพงศ์ ทัศญาณ สรุป: สาขาออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬา