แชร์ข้อความนี้

ปวดหลังเรื้อรังเกิดง่าย ทุกข์มาก แต่…แก้ไขได้

ถึงแม้ได้รับการผ่าตัดไปแล้ว ตามศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่าFailed Back Surgery หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Failed Back Syndrome ความหมายของคำนี้คือ เมื่อได้รับการผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังไปแล้ว แต่ยังคงมีอาการเจ็บปวด หรืออาการทางระบบประสาทไม่ดีขึ้น บางรายอาจเจ็บปวดมากกว่าเดิม สร้างความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก แต่ในกรณีของผู้ป่วยบางรายที่ได้รับการผ่าตัดไปนานแล้ว และอาการของโรคกลับมาเป็นใหม่ โดยเกิดจากสาเหตุอื่น หรือจากโรคแทรกซ้อนอย่างอื่น แต่อาจเกิดในบริเวณที่ใกล้เคียงกับจุดเดิม แบบนี้ไม่เรียกว่า Failed Back Surgery

การผ่าตัดกระดูกสันหลังจะคาดหวังผลสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปคงเป็นไปได้ยาก ตัวต้นเหตุของการผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วไม่หายขาดมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย

  • ข้อที่ 1 การวินิจฉัยโรคต้องถูกต้องและแม่นยำ
  • ข้อที่ 2 ความรอบรู้ ความชำนาญ และการทำงานเป็นทีมของทีมแพทย์
  • ข้อที่ 3 เครื่องมือ และอุปกรณ์ต้องมีความพร้อมและสมบูรณ์ต่อการใช้งานที่เหมาะสม หากทำได้อย่างที่กล่าวมานี้ความสำเร็จของการผ่าตัดจะสามารถหวังผลได้มากยิ่งขึ้น ปัจจัยสำคัญอีกอย่างคือตัวผู้ป่วยเอง ที่ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด ในบางครั้งต้องมีการใส่โลหะช่วยยึดกระดูกสันหลัง ร่างกายจำเป็นต้องใช้เวลาในเชื่อมติดให้แข็งแรง เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดเป็นอีกประเด็นที่สำคัญมาก ก็จนกว่าบาดแผลหรือกระดูกเชื่อมติดแข็งแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นล่ะครับ ถึงจะถือว่าปลอดภัยจากการผ่าตัด

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และทีมแพทย์ทางด้านการผ่าตัดโรคกระดูกสันหลัง เล็งเห็นความสำคัญในการรักษา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของ Failed Back Surgery จึงได้ทำการจัดตั้งศูนย์ที่เรียกว่า Revision Spine Center เพื่อทำหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็น Failed Back Surgery ด้วยความชำนาญของทีมแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ การวินิจฉัยที่แม่นยำพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อการรักษา Failed Back เพียงอย่างเดียว แต่ต้องการจัดตั้งให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งการเรียนการสอนเพื่อสร้างความชำนาญให้กับแพทย์ ตลอดจนเป็นแหล่งรวมข้อมูล และผลผลิตทางงานวิจัย เผยแพร่ออกสู่สังคมในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย ถือว่าเป็นศูนย์และเป็นห้องผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ครับ

สำหรับผู้ป่วยท่านใดที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้ว แต่ยังมีอาการทุกข์ทรมานจากอาการด้านโรคหลังของท่านอยู่ สามารถสอบถาม ปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางของศูนย์ Revision Spine Center โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ได้ตลอดเวลาทำการ เพราะที่นี่เรามีความพร้อมทั้งแพทย์และทีมงานประกอบกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการรักษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด.

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2 จาก 5 จำนวนโหวต 5 โหวด

ผู้เขียน

ศ.นพ. ประกิต เทียนบุญ สรุป: สาขาออร์โธปิดิกส์ สาขาออร์โธปิดิกส์