แชร์ข้อความนี้

3 ข้อ ที่มักเจ็บจากกีฬา

run-safty

การเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงก็จริง แต่หลายๆ ครั้งการเล่นกีฬาที่ผิดวิธี หรือเล่นอย่างสนุกสนานจนลืมระวังตัว ก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บและอาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน โดยเฉพาะ 3 ข้อที่พบการบาดเจ็บได้บ่อย คือ ข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเข่า

ข้อไหล่

มักเกิดการบาดเจ็บจากกีฬาที่ใช้การเหวี่ยงหรือขว้างเหนือศีรษะ เช่น เทนนิส กอล์ฟ พุ่งหลาว หรือแม้กระทั่งกีฬาว่ายน้ำ การบาดเจ็บโดยตรงที่หัวไหล่อย่างรุนแรงจากกีฬาที่ต้องใช้การปะทะ ซึ่งมักเกิดภาวะข้อไหล่หลุดได้ง่าย นอกจากนี้การเล่น เวทเทรนนิ่ง เข้ายิมยกน้ำหนักมากๆ ซ้ำๆ ก็เป็นการทำร้ายข้อหัวไหล่ได้เช่นกัน

 • เจ็บไหล่แบบไหน ไม่ต้องทน
  เกิดการบาดเจ็บหลังทำกิจกรรมนั้นๆ พักก็ไม่หาย อาการเจ็บรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน หรือเจ็บแบบเรื้อรัง รวมถึงมีอาการของข้อไหล่หลวม ไม่มั่นคง หรือข้อไหล่หลุดซ้ำ เหล่านี้ควรพบแพทย์ทันที
 • ดูแลข้อไหล่ให้แข็งแรง
  • เพิ่มทักษะการเล่นกีฬา ด้วยการศึกษาและฝึกฝนอย่างถูกวิธี
  • การอบอุ่นร่างกายที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดี มีความยืดหยุ่นและการตอบสนองของข้อไหล่ที่ดี
  • ฝึกกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ (Rotator cuff training ) รวมไปถึงกล้ามเนื้อบริเวณสะบักเพื่อสร้างความแข็งแรงของข้อไหล่ให้มั่นคง

ข้อศอก

มักเกิดการบาดเจ็บจากกีฬาที่ใช้การเหวี่ยงเหนือศีรษะ เช่น กอล์ฟ เทนนิส แบตมินตัน รวมถึงศิลปะการต่อสู้ เช่น มวย ยูโด และเทควันโด ซึ่งต้องใช้การกระแทก เหยียดแขนสุด งอแขนสุดหรือเกิดการกระแทกเวลาเหยียดตรง รวมถึงกีฬาที่มีการบิดของข้อศอกรุนแรง เช่น เบสบอล แม้กระทั่งกีฬาที่ดูไม่รุนแรง เช่น เบตอง หรือการทำงานบ้านในท่าซ้ำๆ ก็อาจทำให้เกิดบาดเจ็บบริเวณเส้นเอ็นข้อศอกได้

 • เจ็บข้อศอกแบบไหน ไม่ต้องทน
  • อาการปวดข้อศอกที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
  • เมื่อมุมในการขยับของข้อศอกลดลง โดยสังเกตจากการเปรียบเทียบกับข้อศอกด้านที่ไม่บาดเจ็บ
  • ไม่สามารถงอและเหยียดข้อศอกได้ปกติ
  • มีอาการข้อบวมร่วมกับอาการเจ็บ
 • ดูแลข้อศอกให้แข็งแรง
 • เพิ่มทักษะการเล่นกีฬา ด้วยการศึกษาและฝึกฝนอย่างถูกวิธี
  • การอบอุ่นร่างกายที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทำงานให้มีความยืดหยุ่นและการตอบสนองของข้อศอกที่ดี
  • ฝึกกล้ามเนื้อโดยเน้นกล้ามเนื้อแขน (Extensor) และ กล้ามเนื้อรอบข้อศอก

ข้อเข่า

การบาดเจ็บข้อเข่ามักเกิดในกีฬาที่ใช้ขาและมีลักษณะของการวิ่ง พลิกตัว กลับตัว การเร่งความเร็วและหยุดสลับกันไปมา กีฬาที่ใช้การปะทะ เช่น ศิลปะการต่อสู้ต่างๆ รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการปะทะกันขณะเล่นกีฬา

 • เจ็บเข่าแบบไหน ไม่ต้องทน
  การบาดเจ็บข้อเข่าที่รบกวนต่อการเดิน มีการบาดเจ็บเรื้อรังเกิน 1-2 สัปดาห์ หรือมีอาการบวมบริเวณข้อเข่า ไม่สามารถงอหรือเหยียดได้สุด มีอาการปวดตึงตอนเช้าร่วมกับอาการเข่าบวม อาการเล่านี้ควรพบแพทย์เพื่อทำการรักษา
 • ดูแลข้อเข่าให้แข็งแรง
  • เพิ่มทักษะการเล่นกีฬา ด้วยการศึกษาและฝึกฝนอย่างถูกวิธี
  • การอบอุ่นร่างกายที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดี มีความยืดหยุ่นและการตอบสนองของข้อเข่าที่ดี
  • ฝึกกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาและน่องให้แข็งแรง

บทความที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

Fit For Life Checkup

Fit For Life Checkup

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 4.59 จาก 5 จำนวนโหวต 27 โหวด

ผู้เขียน

รศ.นพ. ชลวิช จันทร์ลลิต สรุป: สาขาออร์โธปิดิกส์ สาขาออร์โธปิดิกส์