สุขภาพสตรี

โรงพยาบาลสมิติเวชริเริ่มบริการ “สุขภาพสตรี” เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้หญิงหันมาให้ความสำคัญและดูแลสุขภาพของตนเอง ที่นี่ท่านจะได้รับบริการด้านข้อมูล คำแนะนำในเรื่องที่น่าสนใจทั่วไป รวมทั้งการป้องกันสุขภาพ การมีสุขภาพที่ดี ภาวะเจริญพันธุ์ การจัดการน้ำหนักเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเวชศาสตร์ชะลอวัย และการปรนนิบัติเพื่อความงาม ขอเชิญคลิกชมวีดีโอที่ช่วยตอบคำถามด้านสุขภาพจากพยาบาลวิชาชีพที่เราเลือกสรรมาเพื่อคุณ