สมาชิกชีววัฒนะ

สำหรับท่านที่ใช้บริการดูแลสุขภาพกับทางโรงพยาบาลสมิติเวชอย่างสม่ำเสมอ เราขอเสนอโปรแกรมบัตรสมาชิกประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านจะได้รับส่วนลดในขั้นตอนการดูแลสุขภาพที่แสนประทับใจ  ท่านสามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมตามความต้องการและงบประมาณของท่าน เพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายของท่านสำหรับการดูแลทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานระดับโลกของเรา


โปรโมชั่น มอบสุขภาพดี ต้อนรับลมร้อน

สามารถซื้อโปรแกรมดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2560

 

บัตรชีววัฒนะขอมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

Perfect Diamond

สมัครใหม่/ต่ออายุ 40,000 บาท อายุสมาชิก 3 ปี

 • คูปองส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน จำนวน 6 คืน รวมมูลค่า 15,000 บาท (จากเดิมรวมมูลค่า 10,000 บาท)
 • คูปองส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอก จำนวน 10 ครั้ง รวมมูลค่า 2,500 บาท (จากเดิมรวมมูลค่า 1,500 บาท)**

Prime Platinum

สมัครใหม่/ต่ออายุ 14,000 บาท อายุสมาชิก 2 ปี

 • คูปองส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน จำนวน 3 คืน รวมมูลค่า 7,500 บาท
  (จากเดิมรวมมูลค่า 5,000 บาท)
 • คูปองส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอก จำนวน 4 ครั้ง รวมมูลค่า 1,000 บาท
  (จากเดิมรวมมูลค่า 500 บาท)**
 • ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วย Exercise Stress Test หรือ
  Echocardiography จากอัตราปกติ จำนวน 2 ครั้ง รวมมูลค่า 2,400 บาท

Value Gold

สมัครใหม่/ต่ออายุ 5,000 บาท อายุสมาชิก 1 ปี

 • คูปองส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน จำนวน 4 คืน รวมมูลค่า 4,000 บาท
  (จากเดิมรวมมูลค่า 2,000 บาท)
 • คูปองส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอก จำนวน 4 ครั้ง รวมมูลค่า 800 บาท
  (จากเดิมรวมมูลค่า 600 บาท)**

Junior

สมัครใหม่/ต่ออายุ 4,500 บาท อายุสมาชิก 3 ปี

 • คูปองส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน จำนวน 3 คืน รวมมูลค่า 7,500 บาท
  (จากเดิมรวมมูลค่า 5,000 บาท)
 • คูปองส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอก จำนวน 7 ครั้ง รวมมูลค่า 1,400 บาท
  (จากเดิมรวมมูลค่า 1,000 บาท)**
 • คูปองส่วนลดวัคซีน จำนวน 7 ครั้ง รวมมูลค่า 1,400 บาท
  (จากเดิมรวมมูลค่า 1,000 บาท)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • บัตรจูเนียร์มอบคูปองสำหรับขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ฟรีโดยทันตแพทย์สำหรับเด็ก จำนวน 1 ครั้ง เท่านั้น
 • (**) รพ.กรุงเทพสนามจันทร์, รพ.กรุงเทพพิษณุโลก, รพ.พญาไท 1, 2, 3, นวมินทร์ และเครือรพ.เปาโล ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการส่วนลดคูปองค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก
 • โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการถือบัตรสมาชิกได้ไม่เกินท่านละ 2 ใบ หรืออายุบัตรไม่เกิน 6 ปี
 • สิทธิประโยชน์ทุกรายการ โครงการชีววัฒนะขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

Contact Center โทร.1719
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ชีววัฒนะ โทร. 02-310-3245 และ 02-755-1729