แชร์ข้อความนี้

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ

หลายท่านมักจะนึกถึงหมอเมื่อรู้สึกป่วยหรือนึกถึงหมอเมื่อเกิดความผิดปกติทางร่างกาย และน้อยคนที่จะมาหาหมอตอนที่มีสุขภาพแข็งแรง   แต่ในปัจจุบันนี้มีหลายท่านที่หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น  แต่ส่วนมากมักไม่ทราบว่าควรมาตรวจบ่อยแค่ไหน  ต้องตรวจอะไรบ้างและที่สำคัญคือ ตรวจสุขภาพเพื่ออะไร

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ ?

การตรวจสุขภาพ  เป็นเหมือนการคัดกรองเบื้องต้นว่าเรามีอะไรที่ผิดปกติก่อนวัยหรือมีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ในอนาคตและควรจะต้องเฝ้าระวังหรือไม่   เนื่องจากจากการใช้ชีวิตประจำวันที่อาจจะมีผลต่อสุขภาพได้โดยไม่รู้ตัว  เช่น  การใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ความครียด มลภาวะ การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์  เป็นต้น

การตรวจสุขภาพต้องตรวจอะไรบ้าง ?

การตรวจสุขภาพ   เบื้องต้นเริ่มจากการตรวจวัดความดันโลหิต  ชีพจร และตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทาง ตรวจหาดรรชนีมวลกาย ตรวจความผิดปกติของเม็ดเลือด วัดระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือด เพื่อดูความเสี่ยงโอกาสของการเกิดโรคหัวใจ   ภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นที่มาของโรคเสี่ยงต่อการเกิดอัมพฤกษ์และอัมพาตในอนาคต  ตรวจการทำงานของตับไต  ตรวจวัดมวลกระดูก และตรวจระดับกรดยูริคจากเลือด  เพื่อตรวจหาโอกาสการเกิดโรคไขข้ออักเสบ ตรวจเอกซเรย์ปอด เป็นต้น

นอกจากนี้สำหรับท่านที่ต้องการตรวจร่างกายเฉพาะส่วนหรือเฉพาะโรค  เช่น  ตรวจหาความเสี่ยงของมะเร็งในเพศชายและเพศหญิง  ได้แก่

รายการตรวจเพิ่มเติมสำหรับคุณผู้ชาย

  • การตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก จากการเจาะเลือด
  • การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับและลำไส้

รายการตรวจเพิ่มเติมสำหรับคุณผู้หญิง

  • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการตรวจภายใน (Thin prep)
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยใช้เครื่องเอกซเรย์มะเร็งเต้านม (Digital Mammogram)

รายการตรวจเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุ (ทั้งชายและหญิง)

  • ควรตรวจภาวะความเสี่ยงของโรคหัวใจ เพื่อดูสมรรถภาพของสุขภาพหัวใจ เช่น  การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)  , การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ECHO) , การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)

ควรตรวจสุขภาพบ่อยแค่ไหน ?

การตรวจสุขภาพโดยทั่วไป คือ ทุก 1 ปี อาจตรวจบ่อยขึ้นกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือแพทย์ต้องการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ขึ้นกับคำแนะนำของแพทย์

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 3.26 จาก 5 จำนวนโหวต 19 โหวด

ผู้เขียน

พญ. ศยามล ศุภโอภาสพันธุ์ สรุป: สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์