แชร์ข้อความนี้

การตรวจระหว่างตั้งครรภ์ – สมิติเวช ศรีนครินทร์

Banner_Healthy baby happy mom-01.jpg

การตรวจระหว่างตั้งครรภ์ – สมิติเวช ศรีนครินทร์

ฝากครรภ์ครั้งที่ 1

อายุครรภ์:

รายละเอียดการตรวจ

 • Ultrasound ดูทารกในครรภ์
 • Pap Smear / HPV Testing
 • ตรวจ Lab สำหรับคุณผู้หญิง
 • ตรวจ Lab สำหรับคุณผู้ชาย
 • พบสูติ-นรีแพทย์
 • ค่ายา / ค่าบริการโรงพยาบาลฯ

ฝากครรภ์ครั้งที่ 2

อายุครรภ์:

รายละเอียดการตรวจ

 • พบสูติ-นรีแพทย์
 • ค่ายา / ค่าบริการโรงพยาบาลฯ

ฝากครรภ์ครั้งที่ 3

อายุครรภ์: 12 สัปดาห์

รายละเอียดการตรวจ

 • ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม*
 • Ultrasound ดูทารกในครรภ์
 • พบสูติ-นรีแพทย์
 • ค่ายา / ค่าบริการโรงพยาบาลฯ

*แล้วแต่จะทำช่วงไหน 12 หรือ 16 สัปดาห์

ฝากครรภ์ครั้งที่ 4

อายุครรภ์: 16 สัปดาห์

รายละเอียดการตรวจ

 • ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม*
 • Ultrasound ดูทารกในครรภ์
 • พบสูติ-นรีแพทย์
 • ค่ายา / ค่าบริการโรงพยาบาลฯ

*แล้วแต่จะทำช่วงไหน 12 หรือ 16 สัปดาห์

ฝากครรภ์ครั้งที่ 5

อายุครรภ์: 20 สัปดาห์

รายละเอียดการตรวจ

 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
 • Ultrasound ดูทารกในครรภ์
 • พบสูติ-นรีแพทย์
 • ค่ายา / ค่าบริการโรงพยาบาลฯ

ฝากครรภ์ครั้งที่ 6

อายุครรภ์: 24 สัปดาห์

รายละเอียดการตรวจ

 • ตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ (Congenital Heart Disease) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine)
 • ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน (เจาะเลือด)
 • Ultrasound 4D ดูทารกในครรภ์

ฝากครรภ์ครั้งที่ 7

อายุครรภ์: 28 สัปดาห์

รายละเอียดการตรวจ

 • พบสูติ-นรีแพทย์
 • ค่ายา / ค่าบริการโรงพยาบาลฯ

ฝากครรภ์ครั้งที่ 8

อายุครรภ์: 30 สัปดาห์

รายละเอียดการตรวจ

 • พบสูติ-นรีแพทย์
 • ค่ายา / ค่าบริการโรงพยาบาลฯ

ฝากครรภ์ครั้งที่ 9

อายุครรภ์: 32 สัปดาห์

รายละเอียดการตรวจ

 • พบสูติ-นรีแพทย์
 • ค่ายา / ค่าบริการโรงพยาบาลฯ

ฝากครรภ์ครั้งที่ 10

อายุครรภ์: 34 สัปดาห์

รายละเอียดการตรวจ

 • พบสูติ-นรีแพทย์
 • ค่ายา / ค่าบริการโรงพยาบาลฯ

ฝากครรภ์ครั้งที่ 11

อายุครรภ์: 35 สัปดาห์

รายละเอียดการตรวจ

 • พบสูติ-นรีแพทย์
 • ค่ายา / ค่าบริการโรงพยาบาลฯ
 • ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่ช่องคลอด (Vaginal Swap Culture)

ฝากครรภ์ครั้งที่12

อายุครรภ์: 36 สัปดาห์

รายละเอียดการตรวจ

 • พบสูติ-นรีแพทย์
 • ค่ายา / ค่าบริการโรงพยาบาลฯ
 • Ultrasound 4D ดูทารกในครรภ์, ตรวจรก, น้ำคร่ำ, การไหลเวียนเลือดในสายสะดือ

อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ขึ้นไป แพทย์จะนัดทุกสัปดาห์

ฝากครรภ์ครั้งที่ 13

อายุครรภ์: 37 สัปดาห์

รายละเอียดการตรวจ

 • พบสูติ-นรีแพทย์
 • ค่ายา / ค่าบริการโรงพยาบาลฯ

นัดทุกสัปดาห์

ฝากครรภ์ครั้งที่14

อายุครรภ์: 38 สัปดาห์

รายละเอียดการตรวจ

 • พบสูติ-นรีแพทย์
 • ค่ายา / ค่าบริการโรงพยาบาลฯ

ฝากครรภ์ครั้งที่15

อายุครรภ์: 39 สัปดาห์

รายละเอียดการตรวจ

 • พบสูติ-นรีแพทย์
 • ค่ายา / ค่าบริการโรงพยาบาลฯ

ฝากครรภ์ครั้งที่16

อายุครรภ์: 40 สัปดาห์

รายละเอียดการตรวจ

 • Ultrasound ดูทารกในครรภ์ (หรือสัปดาห์ที่ 36)
 • ตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ Non Stress Test (NST)
 • พบสูติ-นรีแพทย์
 • ค่ายา / ค่าบริการโรงพยาบาลฯ


PDF-weeks-of-pregnancy

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ในช่วงไตรมาส 1-3 ของการตั้งครรภ์ แพทย์จะนัดตรวจเดือนละ 1 ครั้ง
 • อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ขึ้นไป แพทย์จะนัดทุกสัปดาห์
 • ในรายที่เป็นการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง (High Risk Pregnancy) มารดาอายุมาก มีประวัติแท้งหรือมีเลือดออกผผิดปกติทางช่องคลอด มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ อาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น อาทิ
  • ต้องฉีดยากันแท้ง ทุก ๆ สัปดาห์ นับตั้งแต่แพทย์ตรวจพบวามผิดปกติ จนถึงอายุครรภ์ 12-14 สัปดาห์ หรือพ้นระยะแท้ง
  • การเจาะน้ำคร่ำ เพื่อดูความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์ อายุครรภ์ 16-18 สัปดาห์
  • ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (NST) ถ้ามีข้อบ่งชี้ ต้องทำการตรวจทุกสัปดาห์เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 32 จนครบกำหนดคลอด

**สอบถามรายละเอียด ค่าใช้จ่ายโดยประมาณได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โทร. 02-3789129-30

ที่สมิติเวช ศรีนครินทร์ เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคุณแม่และทารกในครรภ์เป็นอย่างมาก ดังนั้น การนัดตรวจครรภ์ทุกครั้งจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะการตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ และสุขภาพของคุณแม่ระหว่างการตั้งครรภ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

 

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2.82 จาก 5 จำนวนโหวต 79 โหวด

ผู้เขียน

นพ. สุรเชษฐ์ อภินิลบงกช สรุป: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา