แชร์ข้อความนี้

ตรวจยีนก่อนตั้งครรภ์ ป้องกันโรคพันธุกรรม

HIGHLIGHTS:

  • 80% ของทารกที่เกิดมาพร้อมกับโรคทางพันธุกรรม ไม่มีประวัติครอบครัวมาก่อน
  • การตรวจยีนก่อนตั้งครรภ์ สามารถตรวจคัดกรองและวินิจฉัยความผิดปกติของยีนด้อยได้กว่า 600 ยีน ตรวจหาโรคทางพันธุกรรมได้กว่า 300 โรค และมีความแม่นยำสูงถึง 95%
  • หากตรวจพบว่ามีโรคทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดไปยังลูกได้ แพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จะสามารถช่วยวางแผนการมีบุตร ให้คุณพ่อคุณแม่ได้

 

ตรวจยีนก่อนตั้งครรภ์ ป้องกันโรคพันธุกรรม

มีข้อมูลบ่งชี้ว่า 80% ของทารกที่เกิดมาพร้อมกับโรคทางพันธุกรรม ไม่มีประวัติครอบครัวมาก่อน และยังพบด้วยว่าหญิงตั้งครรภ์ 1 ใน 550 คน มีความเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นโรคทางพันธุกรรมแบบลักษณะด้อยชนิดรุนแรง  จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการตรวจยีนก่อนตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถตรวจคัดกรองและวินิจฉัยลึกระดับยีนให้ความแม่นยำสูงถึง 95%  ซึ่งช่วยให้เด็กที่จะเกิดมามีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคลดลง

 

 

การตรวจยีนก่อนตั้งครรภ์ สามารถตรวจคัดกรองและวินิจฉัยความผิดปกติของยีนด้อยได้กว่า 600 ยีน ตรวจหาโรคทางพันธุกรรมได้กว่า 300 โรค  หากรู้ว่ามียีนร้ายตัวไหนแฝงอยู่  คุณพ่อคุณแม่สามารถหยุดส่งต่อยีนร้ายนี้ให้กับลูกๆ  ได้  ไม่จำกัดเฉพาะพ่อแม่ที่มีอายุมากเท่านั้น เพราะยีนร้ายสามารถอยู่ในตัวทุกคน

นอกจากนี้ในกรณีผู้ที่มีบุตรยาก แพทย์ยังสามารถคัดเลือกตัวอ่อนที่ปกติที่สุด เพื่อใส่กลับเข้าไปในมดลูก เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้นได้

ทำไมต้องตรวจยีนก่อนตั้งครรภ์

ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ทำให้แพทย์สามารถตรวจพบความบกพร่องทางพันธุกรรมของทารกที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์  ซึ่งพบได้ประมาณ 3 – 5 % ในคนทั่วไป

นอกจากโรคที่สามารถป้องกันได้หากตรวจพบล่วงหน้าแล้ว ยังมีกลุ่มโรคบางชนิดที่เกิดจากการผิดปกติของยีนด้อยจากคุณพ่อหรือแม่ที่ส่งผลไปยังลูก   โดยเฉพาะโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ซึ่งหากคุณพ่อหรือคุณแม่คนใดคนหนึ่งมียีนแฝงหรือเป็นพาหะ  ความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นโรคแทบไม่มีเลย แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่มียีนแฝง หรือเป็นพาหะทั้งคู่ โอกาสที่ลูกจะเป็นปกติมีได้ 25% โอกาสที่ลูกจะเป็นพาหะมีได้ 50% และโอกาสลูกจะป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียมีถึง 25% หากคุณพ่อคุณแม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียทั้งคู่ โอกาสที่ลูกจะป่วยคือ 100%  ซึ่งโรคนี้ยังไม่มีทางรักษาให้หายได้

ดังนั้นการตรวจยีนก่อนการตั้งครรภ์จึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจชะลอการมีบุตรออกไป หรือปรึกษาแพทย์เพื่อทำการป้องกันก่อนการตั้งครรภ์

ข้อดีของการตรวจยีนก่อนการตั้งครรภ์

การตรวจยีนก่อนการตั้งครรภ์ สามารถวิเคราะห์ยีนที่มีปัญหายีนด้อยได้ถึง 600 ยีน  ซึ่งทำให้สามารถวิเคราะห์หาพาหะของโรคพันธุกรรมที่มีโอกาสก่อให้เกิดความพิการและทุพพลภาพในอวัยวะต่างๆ ของทารกได้ครอบคลุมมากขึ้น

สำหรับคู่สมรสที่เป็นพาหะของโรคทางพันธุกรรม การตรวจยีนก่อนการตั้งครรภ์จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ที่อาจเกิดกับลูกน้อย โดยการคัดกรองเก็บยีนตัวอ่อนที่สมบูรณ์ไว้ และเลือกยีนที่ไม่ดีทิ้งไป จากนั้นจึงนำเอายีนของตัวอ่อนที่แข็งแรงใส่กลับเข้าไปยังมดลูก  ลูกที่คลอดออกมาก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ รวมถึงยังช่วยให้คู่สมรสที่ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก มีโอกาสตั้งครรภ์สูงขึ้นอีกด้วย

ใครบ้างที่เหมาะสมในตรวจยีนก่อนการตั้งครรภ์

  1. คู่สมรสทั่วไป
  2. คู่สมรสที่เป็นโรคทางพันธุกรรมหรือเป็นของพาหะของโรคคือมีครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคทางพันธุกรรม
  3. คู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยาก ที่ต้องการมีบุตรที่สมบูรณ์ที่สุด

จะทำอย่างไรหากตรวจพบยีนผิดปกติ

ในกรณีที่เข้ารับการตรวจพบว่ามีโรคทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดไปยังลูกได้ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรตกใจหรือเป็นกังวลจนเกินไป เนื่องจากปัจจุบันมีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ที่สามารถช่วยวางแผนเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว

นอกจากการดูแลคัดเลือกตัวอ่อนที่สมบูรณ์แล้ว  แพทย์ยังคำนึงถึงการตรวจความพร้อมของเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อช่วยให้การเจริญพันธุ์ประสบความสำเร็จ  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความพร้อมของเยื่อบุโพรงมดลูกก่อนการฝังตัวซึ่งเรียกว่า Uterine Receptivity Test ร่วมกับการตรวจ ไมโทคอนเดรียน  (Mitochondrion)  แหล่งพลังงานของเซลล์ในตัวอ่อน ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ถึง 50%

ต้องการตรวจยีนก่อนการตั้งครรภ์ควรทำอย่างไร

การตรวจยีนก่อนการตั้งครรภ์ สามารถขอคำปรึกษาได้จากสูตินรีแพทย์ โดยเป็นการตรวจจากเลือด คุณแม่ไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหาร หลังจากส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว จะรอประมาณ 3 สัปดาห์จึงจะทราบผล อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม Click

จะเห็นได้ว่าการตรวจยีนก่อนการตั้งครรภ์ เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่คุณแม่ทุกคน รวมถึงคู่สมรสทุกคู่ไม่ควรมองข้าม  เพราะโรคภัยมากมายอาจไม่ปรากฏให้เห็น  แต่กลับแฝงตัวอยู่ในยีน เพื่อรอส่งต่อไปยังลูกน้อย การตรวจยีนก่อนตั้งครรภ์ไม่ได้เป็นแค่เพียงการเตรียมความพร้อมสำหรับคุณพ่อคุณแม่เท่านั้น แต่รวมถึงความแข็งแรงสมบูรณ์ของลูกน้อยที่จะเกิดมาด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสมิติเวช

สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 5 จาก 5 จำนวนโหวต 22 โหวด

ผู้เขียน

รศ.ดร.นพ. บุญศรี จันทร์รัชชกูล สรุป: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์