แชร์ข้อความนี้

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่คืออะไร

คือ การที่แพทย์ทำการตรวจลำไส้ใหญ่ ในคนที่ปกติไม่มีอาการอะไร เพื่อหาติ่งเนื้อ (Polyps) ซึ่งอาจจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งได้ในอนาคต

จุดมุ่งหมายของการตรวจคัดกรองเพื่อที่จะตรวจพบและทำการตัดติ่งเนื้อนั้นออกไปก่อนที่จะพัฒนากลายเป็นมะเร็งลำไส้ หรือการตรวจพบมะเร็งลำไส้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่ยังไม่มีอาการ แล้วทำการผ่าตัดก่อนที่มะเร็งจะแพร่กระจาย

มีวิธีการใดบ้าง ที่ใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

1.การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

การส่องกล้องลำไส้ใหญ่นั้น แพทย์สามารถเห็นภายในลำไส้ใหญ่ได้โดยตรง สามารถเห็นได้ทั้งติ่งเนื้อขนาดเล็ก ติ่งเนื้อขนาดใหญ่ หรือ มะเร็งลำไส้ และถ้าตรวจพบติ่งเนื้อแล้วก็สามารถตัดติ่งเนื้อออกไปได้ในคราวเดียวกัน ซึ่งวิธีการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ถือว่าเป็นวิธีการตรวจลำไส้ใหญ่ที่มีความแม่นยำมากที่สุด

ในกรณีที่เลือกการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีอื่น เช่น การทำเอ็กซเรย์พิเศษ การตรวจอุจจาระ แล้วพบว่าผลผิดปกติ ก็ต้องทำการส่องกล้อง เพื่อหาสาเหตุ หรือเพื่อตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ แต่ถ้าเลือกการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้แล้ว ไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองด้วยวิธีอื่น

2.การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Colonoscopyหรือ Virtual Colonoscopy)

คือ การตรวจหามะเร็งลำไส้หรือติ่งเนื้อโดยการทำเอ็กซเรย์พิเศษ ซึ่งการทำนี้ต้องรับประทานยาระบายเช่นเดียวกับการส่องกล้อง ผลการตรวจมีความแม่นยำ แต่ถ้าพบติ่งเนื้อหรือมะเร็งลำไส้ ก็ต้องทำการส่องกล้องเพื่อตัดติ่งเนื้อหรือ ตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจเพิ่มเติ่ม

3.การตรวจอุจจาระ

การตรวจอุจจาระเราจะตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ เนื่องจากมะเร็งลำไส้และติ่งเนื้อในลำไส้สามารถมีเลือดออกปนมากับอุจจาระได้ แต่ภาวะอื่นๆ ที่ไม่ใช่มะเร็งหรือติ่งเนื้อก็สามารถมีเลือดปนมากับอุจจาระได้เช่นกัน

ในทางกลับกันแม้เราจะมีติ่งเนื้อในลำไส้แล้ว หรือ เป็นมะเร็งลำไส้ระยะต้น ก็อาจจะตรวจไม่พบเม็ดเลือดแดงในอุจจาระก็ได้

4. การตรวจเลือด

เช่น ค่ามะเร็งลำไส้ (CEA) ไม่เหมาะในการใช้ตรวจคัดกรองเนื่องจากมีความแม่นยำต่ำ ในกรณีที่เป็นติ่งเนื้อยังไม่ได้เป็นมะเร็ง ค่า CEA ก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ใครควรจะได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

ควรทำในทุกคนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ไม่ว่าจะมีอาการขับถ่ายผิดปกติหรือไม่ก็ตาม และในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่น มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรคัดกรองเร็วขึ้นโดยส่วนใหญ่จะเริ่มคัดกรองตั้งแต่อายุ 40 ปี

เราจะหยุดตรวจคัดกรองที่อายุเท่าใด

โดยทั่วไปเราจะหยุดตรวจคัดกรองที่อายุ 75 ปี หรือมากที่สุดไม่เกิน 85 ปี


โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมตรวจหามะเร็งร้ายทางเดินอาหาร 2019


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

 

 

 

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2.59 จาก 5 จำนวนโหวต 17 โหวด

ผู้เขียน

พญ. ผุสดี โรจน์พลากร สรุป: สาขาอายุรศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์