แชร์ข้อความนี้

คำแนะนำการฉีดวัคซีนระหว่างตั้งครรภ์

คำแนะนำการฉีดวัคซีนระหว่างตั้งครรภ์ควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่สมดุล ,การออกกำลังกายและการนอนหลับที่เพียงพอ,องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีสุขภาพดีคือการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อตั้งครรภ์วัคซีนมีความสำคัญยิ่งขึ้นเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสุขภาพของมารดาและสุขภาพของลูกน้อยหลังคลอดได้

เนื่องจากภูมิคุ้มกันเป็นปัจจัยหลักในการป้องกันทารกจากโรคติดเชื้อที่มีอันตรายร้ายแรง มารดาที่รับการฉีดวัคซีนครบตรงตามเวลาที่กำหนด มีบทบาทสำคัญมากในการเพิ่มโอกาสให้บุตรมีสุขภาพดี การได้รับวัคซีนของมารดาขณะตั้งครรภ์ มารดาสามารถถ่ายทอดภูมิคุ้มกันให้ลูกของพวกเขาได้ ซึ่งภูมิคุ้มกันดังกล่าวมี ความสำคัญมาก ในช่วงสองสามเดือนแรกของชีวิตทารก เพราะทารกมีความอ่อนไหวต่อโรคบางอย่าง แต่ยังเด็กเกินไปที่จะได้รับการฉีดวัคซีนด้วยตัวเอง

มีจำนวนของวัคซีนที่คุณอาจต้องการพิจารณาทั้งก่อนและระหว่างตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับกันดีว่ามีวัคซีนสองชนิดที่แนะนำโดยเฉพาะสำหรับสตรีตั้งครรภ์เช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนรวมสำหรับป้องกันโรค บาดทะยัก คอตีบและไอกรน (Tdap) วัคซีนทั้งสองชนิดถือว่ามีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับมารดาและทารกและได้รับการแนะนำจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ในประเทศสหรัฐอเมริกา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ควรได้รับการฉีดวัคซีนในช่วงตั้งครรภ์ระยะแรก และระยะสองของการตั้งครรภ์ เพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในระหว่างการตั้งครรภ์ ถ้าไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนในระยะ 1 ปี เนื่องจาก หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงในการเป็นไข้หวัดใหญ่มาก และถ้าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่จะมีความรุนแรงและมีอันตรายมากกว่าบุคคลทั่วไป

วัคซีนรวมสำหรับป้องกันโรค บาดทะยัก คอตีบ และ ไอกรน เหมาะสำหรับสตรีระหว่างอายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์ เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนในช่วงหลังของการตั้งครรภ์ร่างกายของคุณจะผลิตภูมิคุ้มกันโรคไอกรน ที่จะส่งผ่านไปให้ทารกทางสายสะดือ ภูมิคุ้มกันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน ถึงแม้ทารกจะได้รับการฉีดวัคซีนตามโปรแกรมในช่วง 2,4และ 6 เดือน ถึงแม้ว่าท่านเคยได้รับวัคซีนนี้มาก่อน ก็แนะนำให้ท่านได้รับวัคซีนนี้อีกในระหว่างตั้งครรภ์เนื่องจากภูมิคุ้มกันจะลดลระดับลงไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรคกับทารกแรกคลอดเนื่องจาก ภูมิคุ้มกันต่อการป้องกันโรคไอกรนมีระดับไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรคแก่ทารกแรกเกิด

ข้อมูลอ้างอิง :
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC), “แนวทางการฉีดวัคซีนหญิงตั้งครรภ์” , CDC สิงหาคม 2016
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.cdc.gov/vaccines/pregnancy/hcp/guidelines.html, ซึ่งเข้าถึงได้เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ควบคุมและป้องกันโรค (CDC), “ไข้หวัดใหญ่ (ไข้หวัดใหญ่)”, CDC 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้ที่ www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/pregnant.html ซึ่งเข้าถึงได้เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
องค์การอนามัยโลก “ความปลอดภัยในการตั้งครรภ์ในระหว่างตั้งครรภ์” คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับโลกด้านความปลอดภัยในการฉีดวัคซีน 2014 ได้ที่ www.who.int/vaccine_safety/publications/safety_pregnancy_nov2014.pdf ซึ่งเข้าถึงได้ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560


โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 3 จาก 5 จำนวนโหวต 5 โหวด

ผู้เขียน

นพ. เทวินทร์ เดชเทวพร สรุป: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์