คลอดก่อนกำหนด

หยุดครรภ์เป็นพิษ ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

เตรียมพร้อมสุขภาพคุณแม่และทารกในครรภ์

การเจาะน้ำคร่ำ

ประสบการณ์จากคุณแม่ ที่เสี่ยงจากภาวะครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์เป็นพิษ
คุณริณดา จินดาหรา คุณแม่ที่พบความเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษและคลอดก่อนกำหนด โดยขณะที่เธอตั้งครรภ์ แพทย์ได้ตรวจพบเนื้องอกในมดลูกขนาด 10 ซม. นอกจากนี้เธอยังมีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษสูง มีแนวโน้มที่ทารกจะคลอดออกมาตัวเล็กผิดปกติ จากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมดลูกตีบมาก ไม่เพียงแค่นั้นแพทย์ยังตรวจพบว่าเธอมีภาวะปากมดลูกสั้น ซึ่งเป็นสัญญาณของการคลอดก่อนกำหนดอีกด้วย เธอจะผ่านวิกฤตนั้นมาได้อย่างไร Click เพื่อฟังประสบการณ์การตั้งครรภ์ของคุณริณดา
ครรภ์เป็นพิษ
คุณพิมพ์ชนก พงษ์วิทยภานุ ตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ซึ่งเธอเคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนดในการตั้งครรภ์ครั้งแรก จึงทำให้มีความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดได้ในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ แพทย์จึงให้การดูแลและใส่ใจเป็นพิเศษ จนเมื่ออายุครรภ์ได้ 26 สัปดาห์ ตรวจพบว่าปากมดลูกของเธอเปิดประมาณ 2.5 ซม. จำเป็นต้องใช้ห่วงพยุงปากมดลูก (Cervical pessary) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับปากมดลูก และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด คุณแม่ท่านนี้จะคลอดก่อนกำหนดหรือไม่ Click

การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ด้วย 3P concept

การคลอดก่อนกำหนด คือ การที่ทารกเกิดก่อนครบ 37 สัปดาห์ เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของการตายของทารกแรกเกิด และ ทารกยังมีความเสี่ยงต่อโรคทางระบบทางเดินหายใจ ปัญหาทางสมอง ปอด หัวใจ และพัฒนาการด้านอื่นๆ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคลอดก่อนกำหนด ได้แก่ ประวัติการคลอดก่อนกำหนดในครรภ์ก่อน ภาวะปากมดลูกสั้น การตั้งครรภ์แฝด ความดันโลหิตสูง และโรคต่าง  ๆ เช่น เบาหวาน

แนวทางการดูแลรักษาและป้องกันการคลอดก่อนกำหนดด้วยหลัก 3P CONCEPT (Prediction, Prevention, Health Promotion) จะช่วยลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดได้ 50% (เมื่อเทียบกับสถิติขององค์การอนามัยโลก)

Click อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

คลอดก่อนกำหนด

ทีมแพทย์ดูแลภาวะครรภ์เป็นพิษและป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

รศ.ดร.นพ. บุญศรี จันทร์รัชชกูล (หัวหน้าทีมแพทย์ดูแลภาวะครรภ์เป็นพิษและป้องกันการคลอดก่อนกำหนด) สูติ-นรีแพทย์ด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เป็นผู้วิจัย คิดค้น วิธีการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในกลุ่มคุณแม่ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง ด้วยวิธี 3P Concept จนได้รับรางวัลชนะเลิศงานวิจัย BDMS ANNUAL MEETING 2018

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี รศ.ดร.นพ. บุญศรี จันทร์รัชชกูล มีผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ต่างประเทศหลายฉบับ และได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุมวิชาการ อาทิ The 1st World Congress on Maternal Fetal Neonatal Medicine ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 โดยสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ประเทศไทย) Working Together to The Best Maternal and Fetal Health, The 10th National Congress in Obstetrics and Gynecology.

รศ.ดร.นพ. บุญศรี จันทร์รัชชกูล ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์และทารก เข้าใจถึงปัญหาและความกังวลของคุณแม่ตั้งครรภ์ จึงนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ การวินิจฉัยที่แม่นยำจากทีมแพทย์เฉพาะทาง มาช่วยป้องกันและลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด เพื่อให้กับคุณแม่และลูกน้อยปลอดภัย แข็งแรง

นพ. เทวินทร์ เดชเทวพร
สูตินรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
พญ. บงกช นราพุฒิ
สูตินรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ผศ. พญ. ปัทมา พรหมสนธิ
สูตินรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
พญ. อัญรินทร์ ปรีชาพรประเสริฐ
สูตินรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
พญ. จันทรัศม์ สุรัตนกวีกุล
สูตินรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง


ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 4.28 จาก 5 จำนวนโหวต 25 โหวด