โรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุ
(
Age-friendly Hospital)

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มีการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาลเพื่อผู้สูงอายุ ตามแนวนโยบายขององค์การอนามัยโลก ทั้งทางด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระบบการให้บริการ และองค์ความรู้ของบุคคลากรในทุกระดับ เช่น การปรับปรุงป้ายต่างๆในโรงพยาบาลให้มองเห็นได้ชัดเจน การจัดโซนที่นั่งพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ การปรับเปลี่ยนรูปแบบซองยาเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอ่านได้ชัดเจนมากขึ้น บริการเภสัชกรคลินิกช่วยตรวจสอบความถูกต้องปลอดภัยของยา บริการนักกำหนดอาหารสำหรับดูแลปัญหาด้านโภชนาการ บริการนักกายภาพบำบัดเฉพาะทางผู้สูงอายุ โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และแพทย์จากสหสาขาวิชาร่วมเป็นที่ปรึกษาและกำกับดูแล

องค์ประกอบ 8 ด้าน ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่การเป็น Age-friendly communities

 

ความมุ่งมั่นคือ ต้องการให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการที่สะดวก ปลอดภัย เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันไม่ให้ป่วยตั้งแต่เริ่มแรก ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยร่างกายและจิตใจที่สดใสแข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะพึ่งพิง ส่งเสริมให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

โครงการ สุดยอดผู้ดูแลผู้สูงอายุ


เนื่องจากการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุ มักจะเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรัง ซับซ้อน ผู้ดูแลจึงมีบทบาทสำคัญ ทั้งในเรื่องการดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป การรับประทานยาของผู้สูงอายุ การไปตรวจตามนัด การติดตามภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแล ญาติ หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุเมื่อต้องดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะยาวอาจมีความเครียด วิตกกังวล และต้องการการสนับสนุนด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การขาดความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุอาจมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ และผลลัพธ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โครงการสุดยอด ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะช่วยพัฒนาทักษะ ให้ผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น สามารถดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้กำลังใจกันและกัน ผ่อนคลายความวิตกกังวล ช่วยให้ทั้งผู้ดูแล และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บริการที่โดดเด่น

โปรแกรมที่แนะนำ

สมอง

เสียงจากผู้ใช้บริการ

 

บทความสุขภาพ

ตรวจสุขภาพรุ่นใหญ่ ไม่ใช่แค่พื้นฐาน

 

เตรียมบ้านน่าอยู่และปลอดภัย…ต้อนรับวัยที่สูงขึ้น

 

หรือว่าแม่เราจะเป็นต้อ

 

4 โรคร้ายของสาววัยทอง

 

อายุกับสายตาที่เปลี่ยนไป

 

หยุดปัญหาริ้วรอย และหย่อนคล้อยในวัย 40 อัพ

 

เทคนิคแก้ปัญหาเรื่องกิน ในผู้สูงวัย

 

ใช้ยาให้ปลอดภัย ในผู้สูงวัย

 

การดูแลและป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมเราทำได้ | รักษากระดูกสันหลังและข้อ

 

ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและท่าออกกำลังกายด้วยตนเอง

 

ท่าบริหารป้องกันปวดหลังสำหรับผู้สูงอายุ

 

อาการซึมเศร้าในผู้สูงวัยอันตรายกว่าที่คิด

 

12 ท่า ออกกำลังกาย ป้องกันหกล้มในผู้สูงวัย

 

อายุมากขึ้นก็แข็งแรงได้

 

การดูแลแผลกดทับในผู้สูงอายุ

 

หกล้ม ในผู้สูงวัย ไม่ใช่เรื่องเล็ก

 

แก่แล้วต้องเสริม

 

คุณมีคำถามหรือไม่?

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

 

 

 

 

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 5 จาก 5 จำนวนโหวต 4 โหวด