แชร์ข้อความนี้

หนังสือแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก

เพื่อความสะดวกสบายและความรวดเร็วของผู้ใช้บริการ ในการลงทะเบียนสำหรับการรับบริการครั้งแรก ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเวบไซต์ ก่อนเข้ารับบริการที่รพ. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ทางโรงพยาบาลจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่ากรณีใดๆ