บริการอินเทอร์เน็ต

เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักทั่วโลกได้ เราจึงมีบริการอินเตอร์เน็ตให้แก่ท่านตลอดระยะเวลาการพักรักษาที่โรงพยาบาล