การเงินและการเรียกเก็บเงิน

การชำระเงินเป็นเรื่องที่ง่ายและไม่ยุ่งยากที่โรงพยาบาลสมิติเวช  สำหรับผู้ป่วยนอก นางพยาบาลจะอำนวยความสะดวกให้ท่าน โดยนำท่านไปที่เคาน์เตอร์การเงินสำหรับผู้ป่วยนอก  กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้แสดงข้อมูลด้านประกันสุขภาพของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินของเรา  เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถติดต่อขอรับยาได้ที่ห้องรับยาต่อไป

สำหรับผู้ป่วยใน เราจะนำยอดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดมาให้แก่ท่าน  เจ้าหน้าที่การเงินจะมาพบท่านที่ห้องพักเพื่อจัดการเรื่องการชำระเงิน หลังจากนั้นท่านจะได้รับยาตามที่แพทย์สั่งที่ห้องพักของท่าน  หากสมาชิกในครอบครัวของท่านหรือบุคคลอื่นใดประสงค์ที่จะชำระเงินค่ารักษาพยาบาลนอกห้องพักของท่าน  พวกเขาสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายการเงินสำหรับผู้ป่วยใน ซึ่งอยู่ชั้นสองของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท