ข้อมูลการประกันสุขภาพ

เราตระหนักดีว่า การจัดการเกี่ยวกับการประกันทางการแพทย์เป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน  นั่นคือเหตุผลที่เรามีทีมเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทและคอยให้ความช่วยเหลือท่านให้ผ่านขั้นตอนที่มีรายละเอียดต่างๆนี้ได้อย่างสะดวกสบาย  หากท่านต้องการทราบว่าประกันของท่านนั้นครอบคลุมการรักษาพยาบาลของท่านหรือไม่ เพียงแค่ท่านอีเมล์สำเนาบัตรประกันของท่าน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมายังแผนกประกันของเรา

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ :

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์