ประวัติการรักษาทางการแพทย์

เพื่อให้เราบริการท่านด้วยการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่แพทย์ของท่านจะต้องรู้รายละเอียดของประวัติการรักษาทางการแพทย์ของท่าน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลท่านในปัจจุบัน  เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีข้อมูลทุกด้านที่เราต้องการ  เราจึงขอให้ผู้ป่วยนำประวัติการรักษาทางการแพทย์ของตนเองมาด้วยเมื่อผู้ป่วยมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล  รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจอยู่ในรูปของแผ่นซีดีที่มีภาพสแกน ภาพถ่าย หรือสำเนาประวัติการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งท่านได้เคยรักษาพยาบาลมาก่อนหน้านี้