ข้อมูลด้านเภสัชกรรม

โรงพยาบาลสมิติเวชทำให้เรื่องการรับยาของท่านเป็นเรื่องง่ายหลังจากที่ท่านได้ปรึกษากับแพทย์ที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อท่านได้พบกับแพทย์ของเรา แพทย์จะบันทึกข้อมูลการสั่งยาของท่านลงในระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล ผู้ป่วยนอกเมื่อชำระเงินกับเจ้าหน้าที่การเงินแล้ว ท่านสามารถไปที่ห้องรับยาซึ่งอยู่ชั้นหนึ่งของตึก 1 ระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 20.00 น. เพื่อรับยาของท่านตามที่แพทย์สั่งไว้   สำหรับผู้ป่วยในการชำระเงินและการรับยาของท่านจะทำภายในห้องพักเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ท่าน