ยินดีต้อนรับท่านผู้ป่วยของเรา

เพื่อให้เราบริการท่านด้วยการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่แพทย์ของท่านจะต้องรู้รายละเอียดของประวัติการรักษาทางการแพทย์ของท่าน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลท่านในปัจจุบัน  เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีข้อมูลทุกด้านที่เราต้องการ  เราจึงขอให้ผู้ป่วยนำประวัติการรักษาทางการแพทย์ของตนเองมาด้วยเมื่อผู้ป่วยมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล  รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจอยู่ในรูปของแผ่นซีดีที่มีภาพสแกน ภาพถ่าย หรือสำเนาประวัติการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งท่านได้เคยรักษาพยาบาลมาก่อนหน้านี้

นอกจากนี้การปรึกษาแพทย์ก่อนการนัดหมายจริง (pre-consultation) ทั้งทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ เพื่อให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประวัติการรักษาทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับผู้ป่วย ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยแพทย์ของเราให้ช่วยท่านได้

ในส่วนนี้เราขอนำเสนอข้อมูลในขั้นตอนต่าง ๆ ของการเข้ารับบริการ ซึ่งจะช่วยท่านนับตั้งแต่การเตรียมตัวมารับบริการ การเข้าพักรักษาตนเองที่โรงพยาบาลสมิติเวช และการเตรียมตัวกลับบ้าน